Konsernitilinpäätöksen pahimmat peikot

Niklas Oikia: Konsernitilinpäätöksen tulee esittää koko konserni yhtenä kokonaisuutena. Monesti konsernirakenteen muutostilanteet vaikeuttavat tilinpäättäjän urakkaa.

  Niklas Oikia, KHT, KPMG Oy Ab 

Konsernitilinpäätöksen tulee esittää koko konserni yhtenä kokonaisuutena. Monesti konsernirakenteen muutostilanteet vaikeuttavat tilinpäättäjän urakkaa.

Konsernitilinpäätöksen tehtävänä on näyttää koko konserni yhtenä kokonaisuutena. Tämä voi kuulostaa helpolta, mutta monesti erityistilanteet vaikeuttavat urakkaa. Yleisimmät tällaiset haasteet liittyvät konsernirakenteen muutoskohtiin, joissa esimerkiksi konsernista myydään joku osa konsernin ulkopuolelle tai konserniyhtiö sulautuu toiseen.

Yleiset muutostilanteet – tytäryhtiön fuusio

Yleisin muutostilanne on ainakin oman kokemukseni mukaan jonkun konserniyhtiön sulautuminen emoyhtiöönsä. Tällöin konsernitilinpäätöksen laadinnassa on pidettävä pää kylmänä ja muistettava eliminoida fuusion vaikutus konsernitilinpäätöksestä. Tämä voi monesti olla yllättävänkin hankalaa, kun konsernilakanalla ei ole enää tytäryhtiötä muistuttamassa eliminoinneista.

Onneksi oman pääoman jatkuvuudesta yleensä löytyy muistuttaja. Jos fuusion vaikutuksia ei muista eliminoida, konsernin oma pääoma tuskin jatkuu. Kun tämän on huomannut, pärjää pitkälle muistamalla konsolidoinnissa muutaman seikan:

  • Vastaanottaneen konserniyrityksen tilinpäätökseen sisältyvä fuusioerotus peruutetaan.
  • Jos fuusioituneen yhtiön hankintaan liittyy konserniliikearvoa tai – reserviä, nämä palautetaan ja poistoja tai tuloutusta jatketaan.
  • Sisäisten katteiden eliminointia jatketaan.
  • Konsernin tuloslaskelmaan sisällytetään sulautuneen yrityksen tuloslaskelma fuusiohetkeen asti.

Yleiset muutostilanteet – tytäryhtiön myynti

Toinen hieman harvinaisempi ja samalla haasteellisempi tehtävä on tytäryrityksen myynnin käsittely konsernissa. Päänvaivaa tuottaa yleensä se, että konsernin myyntitulos konsernin osan myynnistä on harvoin sama kuin emoyhtiön saama myyntitulos tytäryhtiön myynnistä.

Myyntitulos eroaa mm. siksi, että tytäryrityksen konsernissa oloajan voitot ja tappiot vaikuttavat konsernin omaan pääomaan, mutta eivät emoyhtiön omaan pääomaan. Samoin hankinnassa syntyneiden konserniaktiivojen ja passiivojen käsittelyllä on vaikutusta myyntitulokseen konsernissa.

Ohessa yksi konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvä täsmäytyslaskelma, jossa esiintyy yleisimmät erot emoyhtiön ja konsernin myyntituloksen välillä:

Emoyhtiön myyntivoitto  280.000 €
– Hankinnan jälkeen kertyneet voitot tytäryhtiössä -172.000 €
+ konserniliikearvon poistot hankinnan jälkeen +41.000 €
+ konserniaktiivan kohdistetun osuuden poistot hankinnan jälkeen +62.000 €
– Edelliseen kohdistuvan laskennallisen verovelan tuloutus -12.400 €
Myyntivoitto konsernissa 198.600 €

Kun tytäryhtiön myyntiä lähdetään eliminoimaan konsernitilinpäätöksessä, tärkeimpinä tehtävinä onkin varmistaa, että konsernin myyntitulos on oikein ja että konsernin oma pääoma jatkuu. Jos jatkuvuutta ei ole, noheva laatija huomaa heti, että jotain on unohtunut.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top