Legal due diligence yrityskaupassa – oleellinen osa ostajan selonottovelvollisuutta

Kai Soini: Legal due diligence, eli kohdeyrityksen juridinen tarkastus, suoritetaan sen varmistamiseksi, että yrityskauppa ei

Kai Soini, yhtiöoikeuden asiantuntija, KPMG Oy Ab

Legal due diligence, eli kohdeyrityksen juridinen tarkastus, suoritetaan sen varmistamiseksi, että yrityskauppa ei johtaisi oikeudenmenetyksiin. Tarkastuksen kohteena ovat tyypillisesti kohdeyrityksen oikeudet, vastuut ja velvoitteet, sekä näiden siirtymiseen liittyvät rajoitteet – tavoitteena on selvittää, ”mitä kohdeyritys on syönyt”.

Tarkastuksella ostaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kaupan kohteesta ja varmuuden siitä, että olennaiset kaupan edellytykset ovat olemassa. Tämän lisäksi tarkastuksella on tärkeä asema kaupan rakenteen (esim. osakekauppa vs. liiketoimintakauppa) ja kauppahinnan määrittämisessä sekä kaupan kohteen rajauksessa.

Juridinen tarkastus vaatii laajaa juridista osaamista, mistä johtuen apuna on syytä käyttää asiantuntevaa juristia. Tarkastuksella pyritään siihen, että ostaja ei kohtaisi odottamattomia yllätyksiä kaupanteon jälkeen, vaan kaikki kaupantekoon liittyvät riskitekijät pyritään selvittämään huolellisesti ennen kaupantekoa. Tarkastuksen suorittanut juristi on tyypillisesti myös mukana avustamassa ostajaa kauppakirjan laatimisessa, joten on tärkeää, että kaikki tarpeelliset tiedot kauppakirjan laatimiseen liittyen on selvitetty tarkastuksen yhteydessä.

Juridisen tarkastuksen kohteet

Juridisessa tarkastuksessa tutkinnan kohteena on monia eri osa-alueita, tyypillisesti ainakin seuraavat (vaihtelee tapauskohtaisesti suuresti mm. kohdeyrityksen koon, toimialan ja tarkastukselta edellytetyn laajuuden mukaan):

  • Perustiedot ja hallinto
  • Sopimukset
  • Rahoitus
  • Henkilöstö
  • Immateriaalioikeudet
  • Riita-asiat ja oikeudenkäynnit
  • Viranomaisluvat
  • Muut tapauskohtaisesti määriteltävät asiat

Juridinen tarkastus on yrityskaupassa oleellinen osa ostajan selonottovelvollisuuden ja sitä kautta myös huolellisuusvelvoitteen täyttämistä. Huolellisen ja hyvin raportoidun tarkastuksen jälkeen ostajalla on lähtökohtaisesti hyvät edellytykset näyttää, että ostopäätöstä tehtäessä ostajayhtiön johdolla on ollut riittävät liiketaloudellinen informaatio ostopäätöksen tekemiseksi. Juridinen tarkastus on siten ostajan näkökulmasta oleellinen osa onnistunutta yrityskauppaa.

Kai Soini toimii kouluttajana Yritysjärjestelyt 2018 -videokoulutuspalvelussa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top