Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Riitta Laine, KHT, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Tilintarkastuksen tavoite on varmistua siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tavoitteen saavuttamiseksi pitää tehdä eri määrä tarkastusta eri tilanteissa.

Kirjoitin aiemmassa bloggauksessani siitä, miksi tilintarkastuksen kestoa on vaikea arvioida. Nyt jatkan teemaa tilintarkastukseen kuluvasta ajasta pohtimalla, mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa. Käytetyllä ajalla on luonnollisesti vaikutusta hintaan.

Huono hallinto sysää vastuuta tilintarkastajan harteille

Osakeyhtiön johdolla on tiettyjä velvollisuuksia hallinnon ja tilinpäätöksen suhteen. Näiden velvollisuuksien huono hoitaminen hankaloittaa tilintarkastajan työtä, jos esimerkiksi pöytäkirjoja ei löydy tai päätökset on epäselvästi kirjattu.

Kansainväliset tilintarkastusstandardit edellyttävät tilintarkastajaa tiedustelemaan johdolta ja tarkastamaan toiminnan jatkuvuutta ja kirjanpidollisia arvioita. Jos johto ei ole näitä asioita arvioinut tai dokumentoinut arvioitaan, on tilintarkastajan hankala tehdä työtään.

Myös taloushallinnon huono laatu ja heikko kontrolliympäristö lisäävät tilintarkastukseen liittyviä riskejä ja sitä kautta tehtyä työtä. Hallintoon, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastusprosessiin liittyviä tilintarkastukseen kuluvaa aikaa lisääviä asioita ovat myös esimerkiksi

 • yhtiökokousten ja hallituksen kokousten ja tehtyjen merkittävien päätösten määrä
 • taloushallinnon ja kirjanpidon huono laatu, puutteet tositteiden sisällössä ja liitteissä sekä audit trailissa
 • haasteet tilintarkastuksessa käytettävän aineiston saamisessa ja laadussa
 • rajoitukset pääsyoikeuksissa ja tilintarkastajien puutteellinen taloushallinnon ohjelmistojen tuntemus
 • tehottomat tilintarkastustekniikat.

Myös tilintarkastajan oma osaaminen vaikuttaa siis tilintarkastuksen tehokkuuteen.

Riskit vaativat perusteellisuutta

Jotkin tilinpäätöksen erät ovat työläämpiä tarkastaa kuin toiset – muun muassa osallistuminen varaston inventaariin voi haukata ison palan tarkastuksen kokonaiskestosta. Tilintarkastukseen kuluvaa aikaa kasvattavat esimerkiksi

 • liikevaihdon monimutkaisuus ja suuri volyymi sekä puutteelliset kontrollit
 • vaihto-omaisuuden monimutkaisuus, suuri määrä, hajaantunut sijainti sekä puutteelliset kontrollit
 • muiden liiketapahtumien monimutkaisuus ja suuri volyymi
 • yritysjärjestelyt ja muut poikkeukselliset tapahtumat tilikaudella
 • tuloslaskelma- ja tase-erien suuri määrä tilinpäätöksessä
 • muiden tilinpäätöksessä esitettävien tietojen monimutkaisuus ja suuri määrä.

Tilinpäätöksestä on tarkastettava vähintään kaikki olennaiset luvut ja tiedot. Mitä enemmän riskejä asiakkaan toimintaan ja tilinpäätökseen liittyy, sen enemmän aikaa tilintarkastus vie. Riskiset ja monimutkaiset asiat on tarkastettava laajemmin ja perusteellisemmin kuin muut.

Virheet lisäävät työn määrää

Tilintarkastaja voi huomata kirjanpitoa ja tilinpäätöstä tarkastaessaan virheitä tai asioita, joita tarvitsee tarkastaa lisää. Havaituista virheistä kerrotaan asiakkaalle, jotta tämä voi korjata ne. Virheiden dokumentoiminen, niistä kertominen asiakkaalle, korjatun tilinpäätöksen uudelleentarkastus ja uusien lukujen päivittäminen työpapereihin lisää tarkastustyötä.

Jos tilintarkastajan havaitsemia olennaisia virheitä ei ole korjattu, on hänen mukautettava tilintarkastuskertomustaan. Mukautettu kertomus vaatii räätälöintiä ja huolellista pohdintaa, ja ottaa aikansa.

Liiketoiminnan on oltava kannattavaa

Toimeksiantojen hoitamisen lisäksi tilintarkastajan ammattiin kuuluu velvoitteita, jotka eivät johdu yksittäisestä toimeksiannosta. Tällaisia ovat mm. ammattitaidon ylläpitäminen, laadunvalvontaan osallistuminen ja rahanpesulain mukaiset velvoitteet.

Kuten muidenkin liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden, on tilintarkastajien katettava velvollisuuksista aiheutuvat ja muut liiketoiminnan kiinteät kustannukset laskutuksella.

Tilintarkastukset ovat erilaisia

Tilintarkastuksen kestoa tai hintaa ei pitäisi arvioida pelkästään yhtiön liikevaihdon tai kokoluokan perusteella. On otettava huomioon, että tilintarkastukset ovat erilaisia monesta eri syystä. Tilintarkastaja on rakentanut ne kokemuksensa ja ammatillisen harkintansa mukaan asiakkaalle ja sen tilinpäätökselle tarkoituksenmukaiseksi.


Tutustu myös uuteen sivustoomme: Yleisluonteinen tarkastus – lyhyesti ja käytännönläheisesti tietoa ajankohtaisesta aiheesta!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top