Miten mikroyritys välttää suojasatamasäännöksen karikot?

Jaakko Rönkkö: Vuosi on vierähtänyt jo liikkeelle, ja taloushallinnon ammattilaiset ovat siirtäneet ajatuksensa kevään tilinpäätösten

 

Jaakko Rönkkö, partner, KHT, JHT, CIA, Revisium Oy

Vuosi on vierähtänyt jo liikkeelle, ja taloushallinnon ammattilaiset ovat siirtäneet ajatuksensa kevään tilinpäätösten laatimisen ja tarkastamisen sävyttämään kiireaikaan. Kirjanpitolainsäädäntöön tehdyt muutokset tuovat oman mausteensa kevään kiireisiin, ja muun muassa mikrokokoisten yritysten tilinpäätösten sisältövaatimukset mietityttävät kokeneitakin alan ammattilaisia.

Kohdista energia oikeisiin asioihin

Monen mieltä askarruttaa, mitä liitetietoja mikroyrityksen tilinpäätöksessä tulee vähintään ilmoittaa, jotta se antaisi kirjanpitolain muuttuneiden vaatimusten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan. Kirjanpitolainsäädäntöön tehdyissä viimeisimmissä muutoksissa mikroyrityksille säädettiin merkittäviä helpotuksia tilinpäätöksen kokonaisuuden suhteen. Tuloslaskelma- ja tasekaavojen laajuuden osalta tulkinnanvaraisuutta ei vaikuttaisi syntyvän, joten mahdolliset ongelmat kulminoituvat pitkälti liitetietojen laajuuteen. Niin sanottuun suojasatamaan purjehtiminen ei siis vaikuttaisi olevan täysin ongelmatonta, vaan monet karikot uhkaavat mikroyrityksen auvoisaa purjehdusta kohti oikean ja riittävän kuvan satamaa.

Saattaa kääntyä myös yrityksen ja sen omistajien eduksi, kun tilinpäätöksen lukija kiittää saadessaan laajemman ja ymmärrettävämmän kuvan mikroyrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säätää, että mikroyritys antaa tilinpäätöksessään oikean ja riittävän kuvan ilmoittaessaan tilinpäätöksensä liitetietoina tietyt ennalta määritellyt seikat. Näiden minimivaatimusten rajojen koettelu ja sen vaatima pohdinta vie kuitenkin pahimmillaan tilinpäätöksen laatijoiden fokuksen vääriin asioihin. Oikean ja riittävän kuvan minimivaatimusten kanssa leikittely on omiaan viemään aikaa ja energiaa keskeisemmiltä huomiota ansaitsevilta seikoilta, kuten esimerkiksi taseen ulkopuolisilta vastuilta, lähipiiritapahtumilta tai tilikauden päättymisen jälkeisiltä olennaisilta tapahtumilta.

Tilinpäätösasiakirja on mikroyrityksen käyntikortti

Tilinpäätöksen laatimisen parissa työskentelevien ammattilaisten olisi tärkeää kiinnittää huomionsa minimivaatimuksista kertovien listausten sijaan tilinpäätöstä tulkitsevien sidosryhmien tarpeisiin. Tilinpäätösasiakirjaa voidaan hyvällä syyllä pitää mikroyrityksen käyntikorttina sen taloudellista asemaa arvioiville sidosryhmille, kuten rahoittajille, tavaran- ja palveluntoimittajille tai sijoittajille.

Minimivaatimukset ylittävälle tilinpäätösinformaatiolle esimerkiksi liitetietojen osalta ei suinkaan ole mitään estettä. Tilinpäätöksen laatija saattaa päästä jopa helpommalla ilmoittaessaan suoraselkäisesti minimivaatimuksia laajempia tietoja. Tämä saattaa kääntyä myös yrityksen ja sen omistajien eduksi, kun tilinpäätöksen lukija kiittää saadessaan laajemman ja ymmärrettävämmän kuvan mikroyrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Rehellisen ja avoimen yhteistyökumppanin kanssahan on tunnetusti sujuvampaa toimia ja myös syventää yhteistyötä.

Jaakko Rönkkö on yksi kirjan Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön kirjoittajista.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää
Blogit

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia […]
Lue lisää
Blogit

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top