Moderneilla BI-välineillä tehoa taloushallintoon ja organisaatio valmiiksi koneälyyn

Ville Airo: Nykyaikaisilla BI-välineillä voidaan saavuttaa jokaisessa yrityksessä mittavia hyötyjä. Käsittelen tässä kirjoituksessa modernin BI-välineen

Ville Airo, analytiikkakonsultti, eCraft Business Insight

Nykyaikaisilla BI-välineillä voidaan saavuttaa jokaisessa yrityksessä mittavia hyötyjä. Käsittelen tässä kirjoituksessa modernin BI-välineen tuomia hyötyjä ja sitä, miten sen käyttö on käytännössä vaatimus monimutkaisemmille analyyseille ja esimerkiksi tekoälyn käytölle.

Yksi helpoimmista tavoista saavuttaa hyötyjä on tehostaa raportoinnin prosesseja. Tämä hyöty koskettaa yleensä varsinkin taloushallintoa. Tavoite on myös vähentää kuukausittaisen raportoinnin manuaalista työtä. Tämä on varsin matalalla oleva hedelmä napattavaksi, mutta nykyaikaisella BI-välineellä voidaan saavuttaa myös paljon suurempia hyötyjä yrityksissä ja taloushallinnossa.

Nykyaikaisen työkalun käyttöönotto tapahtuu yleensä alle parin kuukauden projektissa ja sen jälkeen käyttäminen ja jatkokehittäminen onnistuu lähes keneltä tahansa. Tällaisella parin kuukauden projektilla pystytään tehostamaan paljon raportointiprosesseja. Silloin voidaan esimerkiksi automatisoida tietojen jakelua ja erityisesti yhtenäistää ja automatisoida laskentoja. Kun raportointi keskitetään BI-järjestelmään, johon rakennetaan yhteiset käsittelyt datalle, päästään analyyseissä samoihin tuloksiin. Ei enää eroja eri Exceleiden välillä.

Tiedonsiirron avoimuus ja tehostuminen

Vielä suurempia hyötyjä moderneista BI-välineistä tuovat tiedonsiirron avoimuus ja tehostuminen ja sitä myöten paremmat päätökset. Erilaisilla visualisoinneilla voidaan myös luoda näkymiä, jotka luovat uutta ymmärrystä datasta. Modernin BI-välineen yksi tärkeä tunnusmerkki on helppokäyttöisyys. Tällöin kaikki voivat ottaa välineen käyttöön ja suurin osa jopa kehittää sitä. Näin organisaatioon ei synny teknologia-aristokraatteja, jotka saattavat toimia datan portsareina ja estää sen vapaan jakamisen. Näissä epäonnisissa tilanteissa päätöksiä voidaan joutua tekemään vaillisilla tiedoilla.

Jos sinulla on jo modernit BI-työvälineet käytössä, onneksi olkoon. Kehitys ei kuitenkaan lopu tähän. Kokemukseni mukaan järjestelmän ollessa käytössä organisaatio oppii koko ajan enemmän datalukutaitoa käyttämällä järjestelmää. Tämä mahdollistaa jatkossa entistä monimutkaisemmat analyysit ja paremman ymmärryksen omasta liiketoiminnasta. Jos peruskäsitteet omasta datasta ja sen tarjoamasta tiedosta ovat hukassa, on vaikea määritellä mitä olemassa olevilla tapahtumilla voi ennustaa.

Moderni BI-väline onkin vasta ensimmäinen askel kohti dataohjautuvaa organisaatiota. Maailma muuttuu koneälyn vallankumouksen johdosta nopeasti. Datan ymmärrys ja datalukutaito ovat oleellisia kyvykkyyksiä organisaatioissa kun halutaan edetä entistä monimutkaisempiin ennusteisiin ja ottaa koneälyä käyttöön liiketoiminnan ohjaamisen apuna.

Yhteenvetona viisi selvää hyötyä modernista BI-välineestä taloushallinnolle

  1. Tehostaa prosesseja vähentämällä manuaalista työtä

  2. Tuo avoimuutta ja saman data koko organisaation käyttöön

  3. Parantaa päätöksiä, koska saatavilla on paremmat analyysit oikeaan aikaan

  4. Kasvattaa datalukutaitoa organisaatiossa

  5. Valmistaa organisaation etenemään analytiikan polulla mm. koneälyn hyödyntämiseen.

Lue myös Olli Ainasvuoren bloggaus Digitalisoituva taloushallinto – toimintamallit muutoksessa

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top