Omaan pääomaan merkityn pääomalainan tuoton käsittely

Tuomas Honkamäki: Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon (2018/1979) pääomalainan kirjanpidollisesta käsittelystä ja erityisesti instrumentille maksettavan kompensaation

 

Tuomas Honkamäki, KHT, PwC 

Bloggaus on julkaistu alun perin PwC:n blogissa, ja sitä on muokattu Talouden ammattilaiset -blogiin.

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon (2018/1979) pääomalainan kirjanpidollisesta käsittelystä ja erityisesti instrumentille maksettavan kompensaation käsittelystä kirjanpidossa. Lausunnon mukaan pääomalainasta maksettava kompensaatio tulee kirjattavaksi sen perusteella, onko kyse omaan pääomaan kirjattavasta erästä vai vieraaseen pääomaan kirjattavasta erästä.

Jos pääomalaina on luokiteltu vieraan pääoman eräksi, kirjataan kompensaatio rahoituskuluksi tuloslaskelmaan. Jos kyseessä on omaan pääomaan kirjattavasta pääomalainasta, kirjataan lainasta maksettava kompensaatio omaa pääomaa vähentäen. Oman pääoman vähennys kirjataan voittovaroista samalla tavalla kuin osingonjako kirjataan.

Konsernissa ja emoyhtiössä yhdenmukainen käsittely

Yksi mielenkiintoinen seikka lausunnossa on kommentti, jossa kirjanpitolautakunta katsoo, että konsernissa ja emoyhtiössä tulee käsitellä instrumenttia samalla tavalla.

Lausunnosta voi tehdä johtopäätöksen, että jos IFRS-konsernitilinpäätöksen laatijat ovat merkinneet hybridilainat omaan pääomaan, erillisyhtiön tulisi merkitä samainen pääomalaina omassa erillistilinpäätöksessä vastaavalla tavalla kuin konsernitilinpäätöksessä. Lausunto saattaa muuttaa merkittävästi vallalla olevaa kirjanpitokäsittelyä, jossa instrumenttia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä toisella tavalla kuin emoyhtiössä.

Kirjanpitolautakunta ei ottanut kantaa järjestelyn verotukselliseen käsittelyyn. Henkilökohtainen käsitykseni on, että mahdolliset verovaikutukset tulisi käsitellä samalla tavalla kuin varsinaisen kompensaation kirjaaminen. Omasta pääomasta kirjattavasta kompensaatiosta vähennettäisiin tällöin mahdollinen verovaikutus. Näin soveltaen tilikauden tuloslaskelman verot kuvastaisivat tosiasiallisesti tilikauden tuloksesta maksettavaa veroa. Kirjaustapa täyttäisi oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen.

Honkamäen aiempia bloggauksia:

Huomaa myös:

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top