Päivitetty yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta KILAlta

 

Tuomas Honkamäki, KHT, PwC

  

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Huomioitua

Uudessa yleisohjeessa on huomioitu konsernitilinpäätöksen laatimiseen vaikuttavat kirjanpitolainsäädäntöön tulleet muutokset. Uudistusten seurauksena muutoksia on tullut mm. konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen ja osakkuusyrityksen määritelmään:

  • Pienkonsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia emoyhtiön osingonjakotilanteessa. Alakonsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta erityisesti ulkomaisten omistusten suhteen on myös helpotettu.
  • Olettamasäännöksen mukaan: jos kirjanpitovelvollisella on 20 prosentin tai sitä vähäisempi äänimääräosuus sekä huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä.
Täsmennyksiä ja lisäyksiä

Aiempaan ohjeistukseen on tullut useita täsmennyksiä. Nämä koskevat esimerkiksi määräysvallan määrittämistä, vähemmistöosuuden laskentaa, konserniaktiivan käsittelyä ulkomaan rahamääräisen yhtiön yhdistelyssä, omaisuuserän hankkimiseen yhtiömuodossa liittyvää laskennallista veroa ja keskinäisen kiinteistöyhtiön vaihtoehtoista yksinkertaistettua yhdistelymenetelmää.

Myös esimerkkejä on päivitetty ja lisätty. Tuloslaskelman ja taseen esittämiskaavat on muutettu päivitetyn asetuksen mukaiseksi.