Päivitetty yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta KILAlta

Tuomas Honkamäki: Kirjanpitolautakunta on päivittänyt yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Uudessa yleisohjeessa on huomioitu konsernitilinpäätöksen laatimiseen vaikuttavat

 

Tuomas Honkamäki, KHT, PwC

  

Kirjanpitolautakunta on päivittänyt yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta.

Huomioitua

Uudessa yleisohjeessa on huomioitu konsernitilinpäätöksen laatimiseen vaikuttavat kirjanpitolainsäädäntöön tulleet muutokset. Uudistusten seurauksena muutoksia on tullut mm. konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen ja osakkuusyrityksen määritelmään:

  • Pienkonsernitilinpäätöstä ei tarvitse laatia emoyhtiön osingonjakotilanteessa. Alakonsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta erityisesti ulkomaisten omistusten suhteen on myös helpotettu.
  • Olettamasäännöksen mukaan: jos kirjanpitovelvollisella on 20 prosentin tai sitä vähäisempi äänimääräosuus sekä huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa, omistusyhteysyritystä pidetään osakkuusyrityksenä, jollei kirjanpitovelvollinen muuta näytä.
Täsmennyksiä ja lisäyksiä

Aiempaan ohjeistukseen on tullut useita täsmennyksiä. Nämä koskevat esimerkiksi määräysvallan määrittämistä, vähemmistöosuuden laskentaa, konserniaktiivan käsittelyä ulkomaan rahamääräisen yhtiön yhdistelyssä, omaisuuserän hankkimiseen yhtiömuodossa liittyvää laskennallista veroa ja keskinäisen kiinteistöyhtiön vaihtoehtoista yksinkertaistettua yhdistelymenetelmää.

Myös esimerkkejä on päivitetty ja lisätty. Tuloslaskelman ja taseen esittämiskaavat on muutettu päivitetyn asetuksen mukaiseksi.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top