Panosta taloudellisen suorituskyvyn analysointitaitoihin yrityksesi kaikilla tasoilla

Harri Seppänen: Tilinpäätös on ollut yrityksen toiminnan keskiössä jo yli 7 000 vuotta! Ymmärtämällä strategian

Harri Seppänen, Academic Advisor, Estonian Business School, Research Associate, Aalto-yliopisto 

Tilinpäätös on ollut yrityksen toiminnan keskiössä jo yli 7 000 vuotta! Ymmärtämällä strategian ja operatiivisen toiminnan taloudellisten seurausten mittaamista ja analysointia varmistetaan, että päätöksissä otetaan huomioon seikat, jotka johtavat taloudellisesti terveisin päätöksiin ja toimintaan.

Aloitan tämän blogin hypoteettisella väitteellä – tai vaihtoehtoisesti provokatiivisesti ja karrikoiden asioiden tilaa: Suomi on täynnä yritysten ja organisaatioiden hallitusten jäseniä ja johtajia, joilla ei valitettavasti ole ymmärrystä ja käsitystä kuinka hyödyntää tilinpäätösinformaatiota ja tunnuslukuja systemaattisesti ja oikein päätöksenteon tukena.

Jos yrityksen ylimmät päätöksentekijät – joiden tulisi hyödyntää niin ei-taloudellisia, tilinpäätös- kuin markkinaperusteisia mittareita päätöksenteon tukena – eivät hallitse tätä liiketoiminnan perustaitoa, niin miksi sitten yrityksen tai minkä hyvänsä organisaation esimiesten ja operatiivisen henkilöstön tulisi välittää tilinpäätösinformaatiosta? Annan tässä blogissa kolme syytä, miksi jokaisen organisaationa jäsenen tulisi ymmärtää tilinpäätösinformaatiota päätöksenteon tukena.

Raha ratkaisee – eloonjääminen

Yritystoiminnan mahdollistaa raha. Ilman sitä harvalla organisaatiolla yhteiskunnassa on mahdollisuuksia toimia ja jäädä eloon. Yritys ei myöskään voi suunnistaa kohti visiotansa ja strategiansa mukaisia tavoitteita ilman, että sillä on rahaa. Raha on loppukädessä toiminnan energiaa. Se pitää yrityksen pinnalla ja mahdollistaa sen toiminnan strategian ja tavoitteiden mukaisesti. On hyvin vaikea kuvitella mitään organisaatiota – mukaan lukien hyväntekeväisyys – jonka toiminnassa raha ei muodossa tai toisessa olisi kriittinen tekijä. Mutta kassavirta ei yksistään riitä.

Kannattavuus ratkaisee – kilpailukyky  

Yrityksen on oltava myös kannattava. Kannattavuus ei ole vain tuotot miinus kulut vaan monimuotoisempi yhdistelmä yrityksen strategiaa ja sen kaikkia toimintoja – operatiivista, investointi- ja rahoitustoimintoja. Näiden toimintojen ymmärtäminen ja niiden taloudellisten seuraamusten ymmärtäminen ovat keskeisessä roolissa, kun yrityksen kannattavuutta arvioidaan ja siihen pyritään vaikuttamaan. Kannattavuus määrittää yrityksen kilpailukyvyn ja strategian onnistumisen. Se määrittää yrityksen potentiaalisen kasvukyvyn ja kasvupotentiaalin sekä kasvun kannattavuuden. Se määrittää myös yrityksen riskitason sekä yrityksen optimaalisen pääomarakenteen.  Kannattavuus on siis yrityksen toiminnan (taloudellisessa) ytimessä.

Tilinpäätöksen ymmärtäminen ratkaisee – oikeat päätökset

Tilinpäätös on yrityksen toiminnan keskiössä – ollut jo yli 7 000 vuotta! Sen tehtävänä on mitata strategian, yksittäisten päätösten ja jokaisen organisaationa yksittäisen jäsenen tekemien päätösten ja toimien taloudellisia seuraamuksia: vaikutusta kassavirtoihin ja kannattavuuteen. Koska kassavirta ja kannattavuus ovat yrityksen kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden tärkeimmät seuraamukset kuin myös edellytykset, niin eikö tällöin kaikkien organisaationjäsenten olisi hyvä ymmärtää tilinpäätösinformaatiota ja kuinka hyödyntää sitä päätöksissä ja toiminnassa? Vain ymmärtämällä strategian ja operatiivisen toiminnan taloudellisten seurausten mittaamista ja analysointia voidaan varmistaa, että päätöksissä otetaan huomioon seikat, jotka johtavat taloudellisesti terveisin päätöksiin ja toimintaan.

Tilinpäätösinformaatio on kaikkialla

Mainittakoon vielä neljäntenä bonusperusteluna, että tilinpäätösinformaatiolla on yleisesti ottaen laaja rooli koko yhteiskunnassa. Sitä käytetään organisaatioiden johtamisessa, hallinnoimisessasi ja valvonnassa. Sitä käytetään investointi- ja rahoituspäätösten tekemisessä mukaan lukien organisaatioiden eri sidosryhmien toiminnan ja yhteistyösopivuuden arvioimisessa. Tilinpäätösinformaatiota käytetään erilaisissa sopimuksissa, jotka puolestaan vaikuttavat niin koko organisaation kuin sen yksittäisten jäsenten päätöksiin ja toimiin. Myöskään pääomamarkkinat eivät toimisi – ainakaan yhtä tehokkaasti kuin nyt – ilman tilinpäätösinformaatiota. Tilinpäätösinformaatio on yksinkertaisesti taloudellisen toiminnan elinehto.

Olisiko siis hyvä varmistaa analyysitaidot

Useimmiten tilinpäätösinformaatio on organisaatioissa kuin näkymätön hyödyke. Mutta johtuuko sen näkymättömyys siitä, että sitä ei ymmärretä eikä osata hyödyntää osana organisaation toimintaa eri tasoilla? Olisi todennäköisesti liioiteltua sanoa, että tilinpäätöksen hyödyntämistaidot antavat yritykselle kilpailuetua. Mutta se varmasti antaa yritykselle paremman kyvyn kehittää strategiaansa ja tehostaa sen toteuttamista niin koko organisaation kuin sen yksittäisten jäsenten tasolla. Se myös vahvistaa kykyä  rakentaa operatiivista ja rahoituksellista joustavuutta, ymmärtää yrityksen riskejä ja arvioida niin yhteistyökumppaneita kuin kilpailijoitakin.

Lue myös Harrin bloggaus: Tilinpäätös kertoo yrityksestäsi paljon – mutta ymmärrätkö sitä?

Harri on Suomen johtavia taloudellisten analyysien sekä suorituksen mittauksen asiantuntijoita ja kouluttajia. Hänellä on lähes 30 vuoden kokemus arvonmäärityksien tekemisestä ja niiden kouluttamisesta. Harrissa yhdistyvät niin kansainvälinen akateeminen analyyttinen big data tutkimus- ja koulutuskokemus kuin käytännön analyysien tekeminen.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää
Blogit

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia […]
Lue lisää
Blogit

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top