Rahoitusinstrumentit – uuden IFRS 9 -standardin keskeinen sisältö

Pekka Nurmo: IFRS 9:n onnistunut käyttöönotto vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä yhtiön johdon, kirjanpidon ja tietohallinnon

 

Pekka Nurmo, Senior Consult, Pankkiliiketoiminta & viranomaisraportointi, CGI Suomi Oy

IFRS 9:n onnistunut käyttöönotto vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä yhtiön johdon, kirjanpidon ja tietohallinnon välillä.

Kun IFRS 7 aikoinaan astui voimaan, se vaati kaikkia IFRS-tilinpäätöksiä tekeviä yhtiöitä muuttamaan rahoitusriskien liitetietoja merkittävästi. Uusi standardi edellytti riskienhallinnalta, rahoitustoiminnoilta ja johdolta yhteistyötä riskien ja riskienhallinnan hallinnoinnissa.

Tilintarkastajan on tutustuttava IFRS 9:n käyttöönottoon ja pysyttävä ajan tasalla projektien tilanteesta ja tuotoksesta.

IFRS 9 jatkaa samoilla linjoilla ja vaatimusten täyttäminen vaatii yhtiöiltä rahoitusinstrumenttien ja liiketoimintamallien läpikäyntiä sekä arvonalennuslaskennan muutosta.

Merkittävimmät muutokset

EU hyväksyi IFRS 9 -rahoitusinstrumenttistandardin 22.11.2016. IFRS 9 tulee voimaan IASB:n alkuperäisen aikataulun mukaisesti vuoden 2018 alussa.

IFRS 9 -standardin vaatimat merkittävimmät muutokset yhtiön rahoitusinstrumenttien prosesseihin ovat

 • rahoitusinstrumenttien, velkojen ja sijoitusten luokittelu ja arvostaminen
 • arvonalennus, odotettavissa oleva luottotappiolaskenta
 • suojauslaskenta, uusia mahdollisuuksia toteuttaa suojauslaskenta.

Näiden muutosten toteuttaminen vaatii sitä, että tarkastusvaliokunnan, tilintarkastajan ja tarkastusryhmän on ymmärrettävä yhtiön rahoitusinstrumenttien liiketoimintamallit. On siis ymmärrettävä, miten yhtiö hallinnoi ja tukee toimintaansa rahoitusinstrumenteillä ja kuinka se kertoo tämän liitetiedoissa. Konkreettiset muutokset ja tehtävät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös yhtiön tulokseen.

Keskeiset kysymykset

Yhtiöiden ja tilintarkastajien on mietittävä IFRS 9 -projektissa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten yhtiö määrittelee liiketoimintamallinsa ja sijoitusten sopimusperusteiset rahavirrat rahoitusinstrumenttien luokitteluun?Miten yhtiö määrittelee arvonalennuksen mukaiset odotettavissa olevat luottotappiot seuraavalle 12 kuukaudelle tai jäljellä olevalle voimassaoloajalle?
 • Voidaanko ja milloin voidaan käyttää yksinkertaistettua mallia odotettavissa oleville luottotappioille?
 • Kuinka yhtiö huomioi tulevaisuuden muutokset odotettavissa olevissa luottotappioissa?
 • Miten yhtiö määrittelee IFRS 9 -käsitteet, kuten sijoitusten sopimusperusteiset rahavirrat, alhainen luottoriski, merkittävä luottoriskin kasvu ja liiketoimintamalli?
 • Kuinka yhtiö määrittelee kaikille osake- ja hybridisijoituksille käyvän arvon?
 • Miten yhtiö saa järjestelmistään IFRS 9:n vaatiman tiedon päätöksiensä tueksi?
 • Miten yhtiö määrittelee liiketoimintamallin mukaisen suojauslaskennan?
 • Mitä yhtiö julkaisee uusiutuneissa, IFRS 9:n mukaisissa liitetietovaatimuksissa?

Kaikkia kohtia on tärkeää viedä eteenpäin, mutta viimeisen kohdan miettiminen on aloitettava välittömästi.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top