Rakentamisen arvonlisäverotus – riski vai mahdollisuus?

Rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotus on hyvä esimerkki arvonlisäverotuksen erikoisuuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista. Rakentamisen arvonlisävero kääntyy, vääntyy ja pitäisi muistaa oman käytön arvonlisäverotuksen kiemurat. Kiinteistön määritelmän voitaneen todeta olevan jopa järjenvastainen saati, että kiinteistöihin ylipäätään liittyy verottomuussäännöksiä ja sitä kautta haasteellisia rajanvetotilanteita.

Rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotus on oma suosikkini ja valtaosa asiakkaistani on rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita. Ei riitä, että yhden yksittäisen asian ymmärtää. On ymmärrettävä kokonaisuus aina operatiivisesta liiketoiminnasta taloushallintoon ja edelleen kirjanpitoon ja arvonlisäveron raportointiin. Työpäivät tämän aihepiirin ympärillä eivät käy tylsiksi ja alla on muutamia esimerkkejä aiheesta.

Rakentamispalvelun arvonlisävero – tuo kääntyvä ihmettelyn aihe

Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan 1.4.2011 ja aiheutti tuolloin runsaasti kysymyksiä rakennusalan toimijoissa. Koska koulutan paljon, muutokset tulee ottaa nopeasti haltuun. Koulutusten ja keskustelujen johdosta muutosten käytännön merkitys hahmottuu nopeasti. Niin oli myös tämän muutoksen osalta ja kolme koulutusta tai seminaaria viikossa oli normaali tahti. Sen verran innostusta aihepiiri sai aikaan, että aiheesta syntyi myös kirja yhteistyössä kollegani kanssa.

Rakentamisen käännetty arvonlisäverovelvollisuus ei koske vain rakennusalan toimijoita

Rakentamisen käännetty arvonlisäverotus on edelleen suosittu koulutusaihe. Käännetyn verovelvollisuuden soveltamiseen liittyvät harhaluulot ja kipukohdat ovat pysyneet samoina. Usein esimerkiksi ajatellaan, että rakentamisen käännetty verovelvollisuus koskee vain rakennusalan yrityksiä. Tämä ei pidä paikkaansa. Edellytyksiä on asetettu rakentamispalvelun ostajalle eikä merkitystä niinkään ole myyjällä.

On lukuisia esimerkkejä siitä, että osapuolet eivät tiedosta käännetyn verovelvollisuuden soveltumista. Kun asiaa pohtii hieman pidemmälle, herää kysymys siitä, että kenellä on vastuu ja riski väärästä verokohtelusta. Verohallinto toteaa ohjeessaan, että myyjän tulee asiaan kuuluvaa huolellisuutta noudattaen selvittää rakentamispalvelun ostajan asema. On kuitenkin huomioitava, että veron määrään liittyvä riski on ennen kaikkea ostajalla, jos ostaja vähentää laskun aiheetta sisältämän (avoimen) arvonlisäveron. Karrikoiden voitaneen todeta, että muutama rakentamispalvelun myynti mullistaa rakentamispalveluostojen arvonlisäverotuksen ja siten myös ostolaskujen käsittelyn.

Jokaisen tulisi tunnistaa oma asemansa

Tärkeää onkin, että jokainen toimija tunnistaa oman asemansa rakentamispalveluiden myyjänä ja ostajana, ja ymmärtää tämän merkityksen koko liiketoiminnan näkökulmasta. Arvonlisäveron määrään liittyvät riskit on ymmärrettävä sekä suhteessa Verohallintoon että suhteessa sopimuskumppaniin. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä, ja siksi arvonlisävero ei ole vain taloushallinnon asia. Riittävä ymmärrys tulee olla organisaation joka tasolla, jotta mahdollisiin muutoksiin osataan reagoida myös ajoissa. Henkilöstön osaaminen, sopimukset ja tiedonkulku organisaatiossa ovat keskiössä.

Oman käytön arvonlisävero – tunnista ja säästä

Tiesitkö, että rakentamispalvelusta on suoritettava arvonlisäveroa, vaikka rakentamispalvelua ei myydä kenellekään? Kyllä, tällaisia tilanteita on. Tällöin on kyse ns. oman käytön arvonlisäverotuksessa, jonka perusajatuksena on, että arvonlisäveroa tulee suorittaa rakentamisen omakustannushinnasta. Tyypillisimpiä esimerkkejä ovat perustajaurakointi ja kiinteistön rakentaminen myyntiä varten.

Oman käytön arvonlisäverotuksen haasteita

Käytännön haasteita tuo ensinnäkin niiden tilanteiden tunnistaminen, jolloin oman käytön arvonlisäverotus tulee sovellettavaksi. Toisaalta aina ei muisteta varmistaa säännösten soveltamisedellytyksiä, vaan tehdään niin kuin aina ennenkin. Tilanteiden tunnistamisen lisäksi toisena keskeisenä asiana on veron perusteen määrittäminen. Eli siis sen euromäärän määrittäminen, josta arvonlisäveron määrä 24 prosenttia lasketaan. Kun rakentamisen arvonlisävero jää esimerkiksi asuntorakentamisessa lopulliseksi kustannukseksi, lisää jokainen veron perusteessa oleva euro rakentamisen kustannusta 24 prosentilla. Arvonlisäverolla on siis merkitystä eikä se ole läpikulkuerä.

Koska yhtä oikeaa laskentatapaa ei ole olemassa, oman käytön arvonlisäveron määrän laskeminen samalla sekä mahdollisuus että riski. Verotarkastuksissa tämä tarkistetaan lähes poikkeuksetta. Verotarkastajat laskevat, onko veroa maksettu riittävästi ja tekevät tarvittaessa oman laskelman. Vastineessa korostuukin verovelvollisen oma osaaminen ja omat laskelmat.

Kirjoittaja: Hanna Huhtala, arvonlisäveroasiantuntija, Lexalvia Oy

Koulutukset

Hanna Huhtalan koulutuksen Johdanto perustajaurakoinnin verotuskysymyksiin löydät Rajaton-koulutuspalvelusta. Koulutus antaa sinulle kattavat perustiedot perustajaurakoinnin arvonlisäverotuskysymyksistä.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top