Sisäisen laskennan rooli päätöksenteon vipuvartena

Haluatko olla sisäisen laskennan erityisosaaja, jota arvostavat niin johto kuin muukin henkilöstö? Haluatko auttaa organisaation eri tasoja ymmärtämään päätöstensä taloudellisia vaikutuksia? Haluatko tuottaa tarkempaa informaatiota ja osata keskustella siitä ymmärrettävästi?

Kirjoittaja: Timo Toivanen, talouden oivalluttaja, TT Valmennus Oy

Sisäinen laskenta on yksi menestyksen avaintekijöistä

Sisäisen laskennan osaamista tarvitaan yrityksessä laajasti. Mm. controllerin tai tarkemmin business controllerin yhtenä roolina usein on toimia ns. siltana organisaation eri päätöksentekijöiden ja talousosaston välillä. Tämä vaatii monipuolista osaamista ja ymmärrystä niin itse liiketoiminnasta kuin taloudestakin.

Sisäisen laskennan tehtävänä on tuottaa informaatiota yrityksen päätöksentekoon. Tavoitteena on eritoten tuottaa tarkempaa ja laadukkaampaa informaatiota kuin mihin ulkoisen laskennan säännöstö velvoittaa. Sisäisen laskennan asiantuntijan tehtäväkenttä on usein hyvin moninainen, joten se vaatii laaja-alaista osaamista.

Tietoa ja ymmärrystä päätöksenteon pohjalle

Sisäinen laskenta antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä tuotteet tai palvelut ovat aidosti kannattavia ja kuinka kannattavia?
  • Mihin asiakkaisiin kannattaa panostaa?
  • Miten yrityksen maksuvalmius kehittyy tulevaisuudessa?
  • Miltä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut näyttävät tulevaisuudessa?
  • Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia erilaisilla päätöksillä on?

Yritysten päättäjät puhuvat nykyään paljon esim. ROI:sta tai Quick Ratiosta, kuitenkaan ymmärtämättä kunnolla mistä puhuvat. Näihin tilanteisiin tarvitaan sisäisen laskennan asiantuntijoita, jotka voivat auttaa päättäjiä mm. tunnuslukujen ymmärtämisessä.

Budjetoinnista on muodostunut monissa yrityksissä ns. ”pakollinen paha”. Oletko aidosti pysähtynyt miettimään, miksi budjetointia tehdään tai mikä sen tavoite on? Budjetointi tai paremminkin talouden suunnittelu on yksi keskeisimpiä toiminnan ohjaamisen välineitä ja sekin liittyy vahvasti sisäisen laskennan tehtäväkenttään.

Hinnoittelua tehdään yrityksissä todella erilaisilla tavoilla ja siinä on mukana ihmisiä monenlaisilla osaamisilla. Oletko pysähtynyt miettimään tai laskemaan mikä merkitys hinnalla on yrityksen kannattavuuteen? Liian moni päätöksentekijöistä ei ole. Tässäkin tarvitaan sisäisen laskennan asiantuntijaa apuun.

Tule koulutukseen!

Sisäisen laskennan osaamiseen ja kehittämiseen kannattaa todella panostaa, se on yksi yrityksen menestyksen avaintekijöistä.

Tutustu ST-Akatemian sisäisen laskennan koulutuksiin.

Timo Toivanen, talouden oivalluttaja, TT Valmennus Oy

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]

Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa.

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top