Sisäisen laskennan rooli päätöksenteon vipuvartena

Haluatko olla sisäisen laskennan erityisosaaja, jota arvostavat niin johto kuin muukin henkilöstö? Haluatko auttaa organisaation eri tasoja ymmärtämään päätöstensä taloudellisia vaikutuksia? Haluatko tuottaa tarkempaa informaatiota ja osata keskustella siitä ymmärrettävästi?

Sisäinen laskenta on yksi menestyksen avaintekijöistä

Sisäisen laskennan osaamista tarvitaan yrityksessä laajasti. Mm. controllerin tai tarkemmin business controllerin yhtenä roolina usein on toimia ns. siltana organisaation eri päätöksentekijöiden ja talousosaston välillä. Tämä vaatii monipuolista osaamista ja ymmärrystä niin itse liiketoiminnasta kuin taloudestakin.

Sisäisen laskennan tehtävänä on tuottaa informaatiota yrityksen päätöksentekoon. Tavoitteena on eritoten tuottaa tarkempaa ja laadukkaampaa informaatiota kuin mihin ulkoisen laskennan säännöstö velvoittaa. Sisäisen laskennan asiantuntijan tehtäväkenttä on usein hyvin moninainen, joten se vaatii laaja-alaista osaamista.

Tietoa ja ymmärrystä päätöksenteon pohjalle

Sisäinen laskenta antaa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä tuotteet tai palvelut ovat aidosti kannattavia ja kuinka kannattavia?
  • Mihin asiakkaisiin kannattaa panostaa?
  • Miten yrityksen maksuvalmius kehittyy tulevaisuudessa?
  • Miltä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut näyttävät tulevaisuudessa?
  • Minkälaisia taloudellisia vaikutuksia erilaisilla päätöksillä on?

Yritysten päättäjät puhuvat nykyään paljon esim. ROI:sta tai Quick Ratiosta, kuitenkaan ymmärtämättä kunnolla mistä puhuvat. Näihin tilanteisiin tarvitaan sisäisen laskennan asiantuntijoita, jotka voivat auttaa päättäjiä mm. tunnuslukujen ymmärtämisessä.

Budjetoinnista on muodostunut monissa yrityksissä ns. ”pakollinen paha”. Oletko aidosti pysähtynyt miettimään, miksi budjetointia tehdään tai mikä sen tavoite on? Budjetointi tai paremminkin talouden suunnittelu on yksi keskeisimpiä toiminnan ohjaamisen välineitä ja sekin liittyy vahvasti sisäisen laskennan tehtäväkenttään.

Hinnoittelua tehdään yrityksissä todella erilaisilla tavoilla ja siinä on mukana ihmisiä monenlaisilla osaamisilla. Oletko pysähtynyt miettimään tai laskemaan mikä merkitys hinnalla on yrityksen kannattavuuteen? Liian moni päätöksentekijöistä ei ole. Tässäkin tarvitaan sisäisen laskennan asiantuntijaa apuun.

Kirjoittaja: Timo Toivanen, talouden oivalluttaja, TT Valmennus Oy

Tule koulutukseen!

Sisäisen laskennan osaamiseen ja kehittämiseen kannattaa todella panostaa, se on yksi yrityksen menestyksen avaintekijöistä. Kaikki ajankohtaiset sisäisen laskennan koulutukset löydät Rajaton-koulutuspalvelusta.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top