ST:n ESG-valmennusohjelma valmistelee yrityksiä ja tilintarkastajia yritysvastuun konkretisoimiseen toiminnoissaan

ST:n ESG-valmennusohjelma valmistelee yrityksiä ja tilintarkastajia yritysvastuun konkretisoimiseen toiminnoissaan. Yritysvastuu on konkretisoitunut viime viikkoina yrityksille salamannopeasti. Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) velvoittaa suuret yritykset julkaisemaan säännöllisesti kestävyysraportteja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksistaan. Valmistautuminen on tärkeää aloittaa nyt.

Viime viikkoina yritysvastuu on konkretisoitunut yrityksille salamannopeasti. Jos yritykset vielä viime vuonna epäröivät yritysvastuun ja ESG:n merkitystä toiminnoissa, niin vastaukset ovat Ukrainan sodan ja sen taloudellisen katastrofin myötä selkeytyneet. Yritysvastuun ja kestävyyden painoarvon välttämättömyys on ymmärrettävä yritysten tulevaisuuden liiketoiminnoissa.

EU:n vahva tahtotila on vauhdittaa mm. kestävää talouskasvua uudistamalla ilmastopolitiikkaansa vuoteen 2030. Parantaakseen rahavirtaa kestävään toimintaan EU:ssa Euroopan komissio hyväksyi kunnianhimoisen ja kattavan kestävän rahoituksen paketin 21.4.2021. Yksi paketin ehdotetuista toimenpiteistä on yritysten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD). CSRD:llä Euroopan komissio määrittelee ensimmäistä kertaa yhteisen kestävyysraportointikehyksen muille kuin taloudellisille tiedoille. Direktiivi velvoittaa kaikki suuret yritykset julkaisemaan säännöllisesti kestävyysraportteja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksistaan. Se auttaa sijoittajia, kuluttajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä. Tällä tavalla lainsäädäntö kannustaa yrityksiä kehittämään vastuullisempia toimintatapoja ja muuttaa radikaalisti yritysten kestävyysraportoinnin sisältöä ja laajuutta. Direktiivin valmistelu Brysselissä on parhaillaan käynnissä. Sen odotetaan saavan lopullisen muotonsa ennen kesää.

Vaatimustenmukaisuus vaaditaan pian

Yritysten on ehdotuksen mukaan laadittava kestävyysraporttinsa jo 1.1.2023 alkavalta tilikaudelta. Ensimmäiset kestävyysraportit julkaistaisiin siis jo vuoden 2024 alussa. Aikataulu on haastava raportoiville yrityksille, sillä tiedonkeruu ja varmennus ovat työläitä, resursseja vaativia prosesseja. Suosittelemme yrityksiä valmistautumaan hyvissä ajoin uusiin vaatimuksiin ja niiden vaikutuksiin. Vaatimukset pakottavat arvioimaan kriittisesti tietoja, joihin yritykset ovat kiinnittäneet vain vähän tai ei lainkaan huomiota sekä käsittelemään laadittuja raportteja. Vielä monimutkaisemmaksi ESG-raportoinnin tekee se, että toisin kuin yritysten talousraportit, ESG-raportti ei yleensä ole yhden osaston tai yhden henkilön vastuulla. Tämän vuoksi on tärkeää aloittaa valmistautuminen jo nyt, jotta saadaan muodostettua kattava kuva kokonaisuudesta. Valmistautuminen tarkoittaa, että yritysten on koottava yhteen oikeat ihmiset ja tuotettava relevantit tiedot, mikä voi olla pitkä prosessi monissa yrityksissä. Tästä syystä Suomen Tilintarkastajat on mukana valmentamassa sekä yrityksiä että tilintarkastajia tässä uudessa ja tärkeässä asiassa.

Suomen Tilintarkastajien ESG-valmennusohjelma vuonna 2022

Samalla kun poliittinen keskustelu on vielä kesken Brysselissä, Suomen Tilintarkastajat ja
ST-Akatemia ovat valmistelleet suomalaisen toimintaympäristöön soveltuvan ESG-valmennusohjelman. Valmennuksessa on otettu huomioon uudet kansainväliset ESG-vaatimukset painottuen etenkin tärkeimmistä kestävyysraportoinnin valmisteluun, laatimiseen ja varmentamiseen. ESG-valmennusohjelma auttaa yrityksiä ja tilintarkastajia ajoissa valmistautumaan uusiin vaatimuksiin ja käytäntöihin.

On esimerkiksi hyödyllistä pohtia joitakin keskeisiä kysymyksiä, kuten: mitkä ovat tärkeimmät aiheet ja mikä kestävyysnäkemys erottuu yrityksessäsi ja sidosryhmissäsi? Tämän kehittämiseksi suosittelemme seuraavia toimia. Ensinnäkin tämä aihe on asetettava etusijalle hallituksen asialistalla. Seuraava askel on suunnitella matkaa kohti CSRD-yhteensopivuutta luomalla toteutussuunnitelma ja tiekartta, sekä varmistaa se, että kestävyysraportointi on varmennettavissa. Paljon on tehtävää lyhyessä ajassa. Älä siis joudu vaikeuksiin ensi vuonna, vaan aloita nyt.

Kehittämällä osaamistasi voit varmistaa keskeisen roolin yrityksesi tai yhteisösi ESG-työssä sekä kasvattaa roolia vastuullisen toiminnan viestimisessä sidosryhmille ja sijoittajille. Varmistat parhaan mahdollisen alun raportointi- ja varmennusmatkallesi osallistumalla ST:n ESG-valmennusohjelmaan ja siten syvennät omaa ESG-asiantuntijuuttasi.

Lue lisää ESG-valmennusohjelmasta.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm | Kuva: Terhi Mattila

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top