Tilintarkastaja–suomi-sanakirja

Tilintarkastaja–suomi-sanakirjan toinen painos on ilmestynyt! Ota tulkiksi tilinpäätössesonkiin asiakeskeisen kevään vastapainoksi.

Anne Kulla, Director, KHT, KTM, OTM, KPMG Oy Ab

”En puhu tilintarkastajaa”, totesi pk-asiakasyritykseni toimitusjohtaja veikeästi hymyillen. Innostuneelta tilintarkastajalta oli karannut juttu ammattislangin puolelle.

Vastaavan tilanteen taklaamiseksi julkaisin Tilintarkastaja–suomi-sanakirjan sosiaaliseen mediaan, ja sanakirjalle oli enemmänkin tilausta. Tässä sinulle toinen painos sanakirjasta tulkiksi tilinpäätössesonkiin asiakeskeisen kevään vastapainoksi.

✔️ Prikata = verrata eri tietolähteitä keskenään, josta jälkenä edellä näkyvä prikkamerkki.

✔️ Työpaperi = Kirjallinen muistiinpano, joka osoittaa asiantuntevalle lukijalle, mikä on tilintarkastajan ajatuksenkulku tavoitteesta asian varmentamiseen.

✔️ Tilintarkastaja = talouden ja hallinnon ammattilainen, joka on osoittanut tietotaitonsa erityisessä näyttökokeessa. Tilintarkastaja on koska tahansa valmis siihen, että joku tulee hakemaan hänen työpaperinsa tarkempaan tutkintaan. Tunnistuskeinona puumerkit HT, KHT tai JHT.

✔️ Tilintarkastus = puolueeton ja taipumaton silmäpari, joka varmistaa, että asiat ovat niin kuin sanotaan eikä niin kuin uskotellaan.

✔️ ISA = ammattislangilla sininen kirja. Tulkattuna kyseessä on kansainvälinen lista toimenpiteistä, joiden suorittaminen johtaa kriittisen tarkastelun kestävään tilintarkastukseen.

✔️ Tilinpäätös = Yhden taloudellisen vuoden onnistumiset ja epäonnistumiset kirjallisena numeroiden muodossa.

✔️ Toimintakertomus = Lihaa luiden ympärillä eli kootut selitykset numeroista ja niiden taustoista, mutta myös hiukkasen katsausta kristallipalloon.

✔️ Tuloslaskelma = Yhden vuoden aikaansaannos. Nollautuu vuoden vaihtuessa, eikä siten kerro menneestä eikä tulevasta.

✔️ Tase = Yrityksen koko kumulatiivinen oppimiskäyrä perustamisesta kauden päätöshetkeen. Kertoo, millaisen omaisuuden yhteisö on vuosien saatossa kartuttanut. Lisäksi kertoo, paljonko sitä vastaan on kertynyt velkaa, joka pitää maksaa ensin pois, jos toiminta päätetään lopettaa.

✔️ Oikea ja riittävä kuva = Kukaan ei saa repiä pelihousujaan sen vuoksi, että tilinpäätöksessä on kerrottu puolitotuuksia tai vain kolikon toinen puoli.

✔️ Olennainen = Jos olisit tiennyt silloin, mitä tiedät nyt, niin olisitko tehnyt edelleen saman taloudellisen päätöksen tilinpäätöksen antaman kuvan perusteella?

✔️ Kontrolli = Johdon keino huolehtia, että yhtiön toiminta on kaikkinensa heidän toiveidensa ja valvontavastuunsa mukaista ja johtaa talouden prosessien osalta oikean ja riittävän kuvan mukaiseen tilinpäätökseen.

✔️ Suoriteperuste = Hetki, jolloin tavara tai palvelu vaihtaa juridisesti omistajaa. Tavara voi olla tilinpäätöshetkellä vain yhden omistajan omaisuutta.

✔️ Katko = Myynti tai osto kirjataan suoriteperusteen mukaiselle tilikaudelle.

✔️ Aktivoida = Tuottaako panos/meno tuloa useammalla tulevalla tilikaudella ja olisi tarpeen kirjata taseeseen omaisuudeksi? Vai onko se kertamenetys, joka kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi?

✔️ Mukautus = Tilinpäätöksen tarkastuksessa havaittu virhe tai puute, joka johtaa poikkeaman raportoimiseen tilintarkastuskertomuksessa.

✔️ Huomautus = Hallinnon tarkastuksen perusteella havaittu moite, joka esitetään tilintarkastuskertomuksessa.

✔️ Going concern = Onko alkaneen tilikauden näkymä turvattu vai jatkuvatko yrittäjän huolet?

Nyt kun Tilintarkastaja–suomi-osio alkaa olla kasassa, pyytäisin puolestani Suomi–tilintarkastaja-sanakirjaa. Siihen voisi sisällyttää vaikkapa seuraavat: P/L, BS, WIP, POC, GR/IR, AR, AP, DTA, DTL, COR, OCI, GW.

Olisiko sinulla tietotaitoa jatko-osan kokoamiseksi? Somesta löytyisi sillekin lukijoita!

Kuka? Anne Kulla

  • Director, KHT, KTM, OTM
  • KPMG Oy Ab

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top