Tulouttamisuudistus tuli – ja meni?

Elina Peill: Kaikissa suomalaisissa IFRS-tilinpäätöksen laativissa yhtiöissä käydään tänä vuonna keskustelua uuden tulouttamisstandardin, IFRS 15:n

Elina Peill, Director, Accounting Advisory Service, Deloitte & Touche Oy

Kaikissa suomalaisissa IFRS-tilinpäätöksen laativissa yhtiöissä käydään tänä vuonna keskustelua uuden tulouttamisstandardin, IFRS 15:n soveltamisesta – tai ainakin pitäisi käydä.

Tulouttaminen on jatkuvaa seurantaa ja keskustelua. Arvioita on tehtävä ja harkintaa käytettävä jokaisen uuden transaktion yhteydessä erilaisin periaattein kuin mihin useimmat ovat tottuneet. Onko tapamme ajatella tulouttamista muuttunut? Olemmeko jo sisäistäneet uudet tulouttamisen periaatteet? Tuskinpa. Käyttöönottoprojekteissa heräävät kysymykset yllättävät viikoittain itsenikin haastavuudellaan.

Tulouttamisuudistus on uusi teoria – ja raakaa työtä

Teoriasta on siirryttävä konkreettisesti käytäntöön tämän vuoden aikana. Ensi vuonna elämme jo ensimmäistä IFRS 15:n mukaista vertailuvuotta. Yhtiöissä, joissa asiakkaille annetaan esimerkiksi lukuisia lupauksia, implementointiprosessi on usein vasta etenemässä hankalimpaan vaiheeseensa. Yhtiöiden onkin tarkennettava prosessejaan, kehitettävä järjestelmiä ja sisäisiä kontrolleja, jotta uuden standardin soveltaminen tulevassa arjessa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Tämä vaatii aikaa.

”Ensi vuonna elämme jo ensimmäistä IFRS 15:n mukaista vertailuvuotta.” 

Teoriassa asiakkaalle annettujen lupausten tunnistaminen ja myyntihinnan kohdistaminen näille erikseen tuloutettaville suoritevelvoitteille voi olla nopeasti tehty. On kuitenkin syytä miettiä mm. seuraavia kysymyksiä:

  • Miten kaikille tuotteille löydetään erillismyyntihinnat?
  • Miten näitä erillismyyntihintoja päivitetään?
  • Miten varmistetaan tietojen riittävä oikeellisuus sekä yhdenmukaiset määrittelyt koko konsernissa?

Mitä voimme oppia rapakon takaa?

Yhdysvalloissa listahtiöt raportoivat jo vuoden 2016 tuloslukunsa uusien tulouttamisperiaatteiden mukaisesti. Siellä tuloslaskelmissa annetaan kaksi vertailukautta. Yhtiöiden on näin ollen oltava jo valmiimpia uuteen aikaan. Onko kuitenkaan näin? Valitettavasti ei, mutta jotain voimme jo oppia rapakon takaa kuuluvista uutisista:

  • Monet yhtiöt vaikuttavat valitsevan täysin takautuvan standardin soveltamisen eli oikaisevan kaikki vertailukaudet kokonaisuudessaan IFRS 15:n mukaisiksi. (Osin ehkä siksi, että monet analyytikot ovat julkisesti ilmaisseet uskovansa tämän olevan fiksumpi valinta.)
  • Yhtiöistä vain vähemmistö vaikuttaa edenneen alkuvaiheen arviointia pidemmälle. Standardiin tulleet muutokset ovat usein hidastaneet projektien aloittamista, mitä ei voi kuin ihmetellä, vaikka IFRS 15:stakin odotetaan täydentyvän vielä nyt maaliskuussa.

Käyttöönoton nyrkkisääntönä voisikin sanoa, että mitä suurempi ero uudella tuloutuksella on yhtiön nykyiseen käytäntöön, sitä suositeltavampaa olisi antaa lukijoille trenditietoja oikaisemalla vertailuvuodetkin kokonaisuudessaan.

Tarkista vielä vuoden 2015 tilinpäätöksesi liitetiedot

Käyttöönoton prosessi etenee ja tämän tulisi näkyä myös yhtiöiden sidosryhmille. Finanssivalvonta kehottikin listayhtiötilaisuudessaan yhtiöitä päivittämään uusista ja tulevista standardeista kerrottavia tietoja tilinpäätöksissään niin, että ne kuvastavat yhtiön käyttöönottoprosessin vaihetta. Ehkä vielä ehdit päivittämään liitetietotekstin. Tässä vaiheessa on hyvä pysähtyä miettimään ainakin seuraavia asioita:

  • Missä vaiheessa käyttöönottoprojekti menee yhtiössänne?
  • Oletko varmasti huomannut aikatauluttaa ja budjetoida kaikki mahdollisesti työläät työvaiheet vuodelle 2016?

Vielä ehdit tarkistamaan, että kokonaisuus on hallussa ja prosessi etenemässä tyylikkäästi maaliin aikataulussa. Vielä ei kuitenkaan ole juhlimisen aika.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top