Vastuut, ulkopuoliset järjestelyt ja muut hankalat liitetiedot

Liitetiedot ovat suomalaisissa, muiden kuin pörssiyritysten, tilinpäätöksissä aina olleet niukat, mutta vaatimattomat. Suomen yrityskentässä suurin osa yrityksistä on ns. pien- tai mikroyrityksiä. Kun valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksissä esitettävistä tiedoista julkaistiin, niin tilinpäätöksen liitetiedot lyhenivät entisestään. Voisi kuvitella, että liitetietojen määrän väheneminen pienentäisi riskiä virheelliselle informaatiolle. Tilanne on täysin päinvastainen. Informaation näennäinen vähimmäisvaatimus on sokaissut monet uskomaan, että pelkästään asetuksen mukaiset liitetiedot antamalla on täytetty oikea ja riittävä kuva olennaisuusperiaate huomioiden.

Huolimatta vaaditun informaation vähäisyydestä on useita liitetietoja, jotka ovat oikeasti aika kinkkisiä monestakin eri tulokulmasta. Kuinka intressipiirin kanssa tehtyjä transaktioita tulee käsitellä? Mikä on liikesalaisuuden suhde tilinpäätöksessä esitettävän olennaisen seikan osalta? Mitkä erät ovat poikkeuksellisia? Käyvän arvon käyttäminen tilinpäätöksessä, mitä ja kuinka paljon tulee informaatiota esittää? Kuinka varmistetaan oikea ja riittävä kuva? Miten erät tarkastetaan?

Tilinpäätöksen liitetiedoissa harvoin kiinnitetään huomioita asioihin, jotka ovat taseen ulkopuolisia asioita. Erilaiset panttaukset, vakuudet ja muut vastaavat nousevat tyypillisesti esiin ikävissä tilanteissa eli mahdollisissa konkursseissa. Harvoin, jos koskaan, olen kuullut tilanteesta, että esim. yritysjärjestely olisi kaatunut yrityksen tekemiin omaisuuserien panttauksiin. Toki, jos pantattua omaisuutta on käytetty yritysjärjestelyn osana, niin tilanne on vähän toinen, mutta tässä ei puututa nyt yritysjärjestelyissä käytettäviin menetelmiin.

Tilanne yrityskaupoissa on täysin toinen liittyen taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin ja muihin järjestelyihin. Eräiden arvostettujen ulkomaisten tutkijoiden mukaan, taseen ulkopuoliset järjestelyt ja vastuut ovat yksi keskeisimpiä yrityskauppariitojen aiheita. Vastuut ovat paljon muutakin kuin perinteisesti tilinpäätöksissä esitetyt vuokravastuut. Mitä kaikkea vastuissa pitäisi esittää? Mistä tilintarkastaja saa tiedon liitetiedoissa esitettävistä seikoista? Millä arvolla erät esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa? Mm. näihin asioihin paneudutaan K1-kiertueella.

KTT; KHT Tuomas Honkamäki

Tule kuulemaan liitetiedoista tilintarkastajien K1-koulutuskiertueelle tai talouden ammattilaisten Kirjanpidon ja verotuksen ajankohtaispäivään.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top