Verotuksessa pysyvää on muutos

Markku Järvenoja: Verosyksy on alkanut. Jälleen on se ajankohta, jolloin verolainsäädännön muutoksista on kerrottu ja

Markku Järvenoja, Executive Director Business Tax Services, EY

Verosyksy on alkanut. Jälleen on se ajankohta, jolloin verolainsäädännön muutoksista on kerrottu ja hallituksen esityksiä odotellaan kiihkeästi. Myös yllätyksiä on silloin tällöin tarjoiltu, kun lain valmistelija ei ole halunnut etukäteen kertoa tulevasta muutoksesta verovelvollisten vastatoimenpiteiden pelossa. Lainsäätäjän aktiivisuus vaihteleekin vuosittain, mutta verotuksessa pysyvää on muutos.

Parin viime vuoden aikana julkisuudessa on keskusteltu paljon yritysten harjoittamasta verosuunnittelusta ja sen aggressiivisuudesta. Verosuunnittelun nähdään vievän kehittyneiden valtioiden verotuloja ja siirtävän konsernien tuloja alhaisen verokannan veroparatiisimaihin. Tällöin verotettavaa tuloa ei näytetä siellä, missä se tosiasiassa kertyy. OECD:ssa ja EU:ssa ollaankin nyt laajalla rintamalla ryhdytty saattamaan kansainvälistä yritysverotusta tämän päivän elinkeinotoiminnan luonteen edellyttämään malliin.

Yritysverotus on murroksessa ja merkittäviä muutoksia on tulossa. Muutokset vaikuttavat yritysten käyttäytymiseen ja verosuunnitteluun. Ensimmäiset muutosehdotukset on jo saatettu lainsäätäjän käsittelyyn ja lisää muutoksia on odotettavissa tulevina vuosina. Tämän lisäksi verotusmenettelyn uudistus on suunnitteilla, joka jo osin valmiina ehdotuksina on ollut eri tahojen kommentoitavana. Esillä ovat olleet muun muassa valitusaikojen lyhentäminen ja yhtiöiden veroilmoitusmenettelyn perusteellinen uudistaminen. Eivät siis ainoastaan verotuksen sisällöt, vaan myös siihen liittyvät menettelyt muuttuvat.

Verotuksessa tuomioistuimien ratkaisuilla on käytännössä hyvinkin suuri merkitys. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä ratkaisuvaiheessa ja lähiaikoina siis odotettavissa lukuisia mielenkiintoisia kysymyksiä, muun muuassa siirtohinnoittelusta, veronkorotuksista ja verovelvollisen saamien asiantuntijamuistioiden antamisvelvollisuudesta veroviranomaisille. Näillä ratkaisuilla on merkittäviä vaikutuksia yritystoiminnassa.

Verotuksen murros ulottuu siis laajalle lähivuosien aikana. Siten vanha hokema verotuksen dynaamisuudesta näyttää todellakin pitävän paikkansa. Yritysten talousjohtajien, verotusasiantuntijoiden ja ulkopuolisten neuvonantajien onkin syytä pysyä tarkkana näissä merkittävissä muutoksissa.

Markku Järvenoja toimii asiantuntijana ke 16.12. järjestettävässä Yritysverotus murroksessa -koulutuksessa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää
Blogit

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia […]
Lue lisää
Blogit

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top