Käytännön arvonlisäverotus | Onlinejulkaisu

Päivitetty 4/2019
Miika Jokinen, Mervi Kojonkoski ja Tero Takalo

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk
(ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 340349 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Kuvaus

Käytännön arvonlisäverotus -onlinejulkaisu on käytännönläheinen opas arvonlisäverolain soveltamisesta jokapäiväisissä tilanteissa. Saat julkaisusta vastauksia ja käytännön tietoa mm. seuraavista arvonlisäverotuksen aihealueista: verovelvolliseksi rekisteröinti, tavaroiden ja palveluiden myynti, ostolaskujen käsittely, arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen sekä arvonlisäveron ulkomaalaispalautukset.

Julkaisu on suunnattu erityisesti sinulle, joka käsittelet yrityksesi taloushallinnossa arvonlisäveroasioita. Perehdytämme sinut myynteihin ja ostoihin liittyviin arvonlisäverotilanteisiin sekä toimintamalleihin.

Lukuisat käytännön esimerkit, merkittävimmät oikeustapaukset sekä viittaukset mm. Verohallinnon ohjeisiin havainnollistavat ja konkretisoivat arvonlisäverotuksen aihepiirejä. Arvonlisäverotuksesta vapautettuihin toimiin tai harvoin esiintyviin myynti- ja ostotapahtumiin pureudutaan suppeammin.

Käytännön arvonlisäverotus -teoksemme avulla syvennyt seuraaviin pääteemoihin:

 • arvonlisäverollinen toiminta ja verovelvolliseksi rekisteröinti erilaisissa tilanteissa
 • tavaroiden myynti
 • palveluiden myynti
 • ostolaskujen käsittely
 • arvonlisäveron laskeminen ja laskumerkinnät
 • arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen
 • rekisteröitymisvelvollisuus ulkomailla
 • arvonlisäveron ulkomaalaispalautukset.

Julkaisumme perustuu 1.3.2019 voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Viimeisimmässä päivityksessä suurimmat huomioidut muutokset ovat

 • vuoden 2019 alusta voimaan tulleet säännökset arvoseteleiden arvonlisäverokäsittelystä
 • kansainvälisen tavarakaupan osalta arvonlisäveroverovelvollisten yritysten tekemien maahantuontien arvonlisäverotuksen siirtyminen Tullilta Verohallinnolle vuoden 2018 alusta alkaen
 • Verohallinnon ohjeistuksien tuomat muutokset.

Käytännön arvonlisäverotus -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Käytännön arvonlisäverotus on erinomainen julkaisu arvonlisäverotuksen arkipäivän ongelmatilanteiden ratkaisuun!

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-308-8

YKL 33.25

Esipuhe

 1. Arvonlisäverollinen toiminta
  1. Myynti Suomessa liiketoiminnan muodossa
   1. Toiminta liiketoiminnan muodossa
   2. Suomessa tapahtuva tavaran tai palvelun myynti
   3. Ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi
   4. Ryhmärekisteröinti
  2. Poikkeukset yleisestä vero­velvollisuudesta – hakeutuminen verovelvolliseksi
   1. Vähäinen toiminta
   2. Yleishyödylliset yhteisöt
   3. Uskonnolliset yhdyskunnat
   4. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
   5. Julkisyhteisöt
  3. Ostajan käännetty verovelvollisuus
   1. Ostot ulkomaiselta myyjältä
   2. Rakentamispalvelun osto
   3. Metalliromun ja -jätteen osto
   4. Päästöoikeuden osto
   5. Kullan osto
  4. Ulkomaalaisen verovelvollisuus
   1. Kiinteä toimipaikka
   2. Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ja ostajan verovelvollisuus
   3. Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja – ilmoittautuminen arvonlisäverovelvolliseksi
   4. Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja – hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi
   5. Ilmoituksenantovelvollisuus
  5. Kiinteistön vuokranantajan vapaaehtoinen verovelvollisuus
   1. Hakeutuminen verovelvolliseksi kiinteistön vuokraustoiminnasta
   2. Verovelvollisuuden päättyminen
  6. Arvonlisäverovelvollisen toiminnan lopettaminen
 2. Tavaroiden myynti
  1. Tavaran ja palvelun käsitteet
  2. Tavaroiden liike ratkaisee arvonlisäverokäsittelyn
  3. Tavaroiden myynti Suomessa
  4. Tavaroiden myynti EU-maihin
   1. Yhteisömyynnin verottomuus
   2. Tavaroiden kuljetus työsuorituksen tekijälle ennen yhteisökuljetusta
   3. Liikeomaisuuden siirto toiseen EU-maahan
   4. Liikeomaisuuden siirrot, joita ei käsitellä yhteisömyyntinä
   5. Tavaran myynti asennettuna
   6. Uusien kuljetusvälineiden myynti
   7. Kolmikantakauppa
   8. Myynti yksityishenkilöille ja ei-verovelvollisille toiseen EU-maahan
  5. Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolisiin maihin
   1. Verottoman viennin edellytykset
   2. Verottoman viennin eri tilanteet
   3. Vientiin rinnastettavat tilanteet
   4. Verottomat varastointimenettelyt
  6. Tavaroiden myynti ulkomailla
  7. Erityistilanteita
   1. Käytettyjen tavaroiden myynti
   2. Tavaroiden oma käyttö
   3. Metalliromun myynti
 3. Palvelujen myynti
  1. Palvelujen myynti pääsääntöisesti arvonlisäverollista
  2. Myynnin arvonlisäverollisuuden määrittäminen käytännössä
  3. Verottomiksi säädetyt palvelut
   1. Terveyden- ja sairaanhoito
   2. Sosiaalihuolto
   3. Koulutuspalvelut
   4. Rahoituspalvelut
   5. Vakuutuspalvelut
   6. Kiinteistöjen luovutukset
   7. Esiintymispalkkiot ja tekijänoikeuskorvaukset
   8. Verottomat postipalvelut
  4. Verolliset palvelut
   1. Elinkeinonharjoittajille ja kuluttajille myytyjen palvelujen pääsäännöt
   2. Kiinteistöön kohdistuvat palvelut
   3. Kuljetuspalvelut ja kuljetuksiin liittyvät palvelut
   4. Kuljetusvälineen vuokraus
   5. Kulttuuri-, viihde- ym. palvelut
   6. Ravintola- ja ateriapalvelut
   7. Matkatoimistopalvelut
   8. Immateriaalipalvelut
   9. Tele-, lähetys- ja sähköiset palvelut
   10. Välityspalvelut
  5. Verolliset palvelut, joihin soveltuu ns. nollaverokanta
  6. Palvelut, jotka myydään alennetulla verokannalla
  7. Muita erityisiä säännöksiä
   1. Matkatoimistopalvelut
   2. Rakentamispalvelut
  8. Erityistilanteita
   1. Palvelujen oma käyttö
   2. Henkilöstöruokailu
   3. Kiinteistöhallintapalvelut
   4. Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus
   5. Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus
  9. Yritysjärjestelyt
   1. Liiketoiminnan luovutus
   2. Osakekauppa
   3. Muut yritysjärjestelytilanteet
 4. Ostolaskujen käsittely
  1. Vähennysoikeuden yleiset edellytykset
   1. Verovelvollisen osto verollista toimintaa varten
   2. Toiminnan aloittamis- ja lopettamiskustannukset
   3. Verollinen osto verovelvolliselta myyjältä
   4. Ostosta laskumerkintävaatimukset täyttävä tosite
   5. Vähennyksen määrä ja vähennettävän veron peruste
   6. Osittainen vähennysoikeus
   7. Vähennyksen ajallinen kohdistaminen
  2. Matkalaskujen käsittelyssä huomioitavia vähennysoikeuden rajoituksia
   1. Taksi-, bussi- ja muut matkat
   2. Päivärahat, kilometrikorvaukset ja ateriakorvaukset
   3. Hotellilaskut
  3. Muita vähennysoikeuden rajoituksia ja rajanvetotilanteita
   1. Edustus
   2. Kokous- ja neuvottelukulut
   3. Asunnot, lastentarhat, harrastus- ja vapaa-ajanviettotilat
   4. Henkilöautot
   5. Paketti-, kuorma- ja linja-autot
   6. Moottoripyörät, matkailuperävaunut sekä vesi- ja ilma-alukset
   7. Matkapuhelimet
   8. Työvaatteet
   9. Henkilökunnan virkistystilaisuudet
   10. Henkilökunnan liikuntapalvelut
   11. Henkilökunnalle annetut lahjat
   12. Henkilöstöruokailu
   13. Työterveyshuolto
   14. Muut työntekijän henkilökohtaiseen kulutukseen liittyvät kustannukset, mm. muuttokustannukset ja veroilmoituspalvelut
  4. Hankinnat ulkomailta
   1. Ostot ulkomaiselta myyjältä – ostajan käännetty verovelvollisuus
   2. Tavaran osto toisesta EU-maasta – yhteisöhankinta
   3. Tavaran osto EU:n ulkopuolisesta maasta – maahantuonnin arvonlisävero
  5. Vähennysoikeuden erityistilanteet
   1. Rakentamispalvelujen vähennykset hankintahetkellä
   2. Kiinteistöinvestointien tarkistusmenettely
   3. Kiinteistönhaltijan taannehtiva vähennysoikeus
   4. Vuokraan sisältyvän energian vähentäminen
   5. Siirto vähennyskelpoiseen käyttöön
   6. Alkuvarastovähennys
   7. Kuntapalautus
  6. Kulujen edelleenveloitus
   1. Asiakkaan puolesta maksettujen kulujen veloitus myyntilaskutuksen yhteydessä
   2. Toisen puolesta maksettujen kulujen edelleenveloitus
 5. Arvonlisäveron laskeminen ja laskumerkinnät
  1. Miten vero lasketaan?
   1. Veron perusteesta vähennettävät erät
   2. Muut erät, joita ei lueta veron perusteeseen
   3. Tuet ja avustukset
   4. Liittymisperiaate
   5. Palvelun suorittamisesta aiheutuneiden matka- ym. kulujen laskuttaminen
   6. Veron perusteen määräytyminen erityistilanteissa
   7. Arvosetelien arvonlisäverotus
  2. Verokannat
   1. Verokanta 24 % ja yleiset periaatteet
   2. Verokanta 14 %
   3. Verokanta 10 %
  3. Laskumerkinnät
   1. Minkä maan laskumerkintävaatimukset laskulle?
   2. Myyjän velvollisuus laskun antamiseen
   3. Lähtökohtana kirjanpidossa hyväksytty lasku
   4. Verollisten ja nollaverokannan alaisten myyntien laskumerkinnät
   5. Arvonlisäverotonta myyntiä koskevat laskumerkinnät
  4. Myyjän ja ostajan antamat selvitykset
   1. Myyjän selvitys kiinteistöön tai rakentamispalveluun sisältyvästä verosta
   2. Vuokranantajan selvitys energialaskuun sisältyvästä verosta
   3. Ostajan selvitys liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä
   4. Kiinteistön luovuttajan selvitys kiinteistöinvestoinneista
  5. Ajallinen kohdistaminen
   1. Myynnin ajallinen kohdistaminen
   2. Ostojen ajallinen kohdistaminen
   3. Tavaran toimitushetken ja palvelun suoritushetken määrittäminen
   4. Käännetty verovelvollisuus
   5. Tavaran yhteisöhankinta ja yhteisömyynti
   6. Maahantuonnin arvonlisävero
   7. Tuet ja avustukset
   8. Oikaisuerät ja luottotappio
   9. Omaan käyttöön otto
  6. Ulkomaan valuutan kurssimuunnot
   1. Pääsääntö
   2. Yhteisömyynnit ja -hankinnat
 6. Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen
  1. Veroviranomaisille annettavat ilmoitukset
  2. Veroilmoituksella ilmoitettavat arvonlisäverotusta koskevat tiedot
  3. Yhteenvetoilmoitus
   1. Yhteenvetoilmoituksen täyttäminen
   2. Yhteenvetoilmoituksen tietojen korjaaminen
  4. Arvonlisäveron maksaminen
   1. Veron ilmoittaminen tai maksaminen myöhästyneenä
   2. Veron määrääminen
  5. Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen tietojen korjaaminen
  6. Palautukseen oikeutettu arvonlisävero
 7. Rekisteröitymisvelvollisuus ulkomailla
  1. Kiinteä toimipaikka
  2. Käännetty verovelvollisuus
  3. Rekisteröitymisen vaikutukset yritykselle
   1. Rekisteröinti
   2. ALV-tunniste
   3. Kirjanpito
   4. Rekisterin ylläpito
   5. Laskun antaminen
   6. Arvonlisäveroilmoituksen antaminen
   7. Arvonlisäveron maksaminen
   8. Vuosi-ilmoitus
   9. Yhteenvetoilmoituksen antaminen
  4. Veroedustaja
  5. Rekisteröitymisvelvollisuus ulkomailla tavarakaupassa
   1. Tavara toisessa EU-maassa
   2. Tavaran myynti yksityishenkilöille ja ei-verovelvollisille toiseen EU-maahan
   3. Liikeomaisuuden siirto
   4. Tavaran myynti paikoilleen asennettuna
  6. Rekisteröitymisvelvollisuus palvelukaupassa ulkomailla
   1. Elinkeinonharjoittajille myydyt palvelut
   2. Kuluttajille myydyt palvelut
 8. Arvonlisäveron ulkomaalaispalautukset
  1. Arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksia koskevat säännökset
  2. Arvonlisäveropalautukset EU:n alueella
   1. Yrityksen oikeus arvonlisäveron ulkomaalaispalautukseen
   2. Palautettavan arvonlisäveron vähimmäismäärä
   3. Ulkomaalaispalautuksen haku- ja määräajat
   4. Sähköinen hakemus
   5. Palautusoikeuden rajoitukset
   6. Palautusten käsittely ja palautuspäätös
  3. EU:n ulkopuoliset maat
   1. EU:n ulkopuolinen yritys hakijana
   2. Palautukset EU:n ulkopuolisista maista

Liite 1
Liite 2
Liite 3 Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
Liite 4 Yhteenvetoilmoitus

Kirjoittajat

Miika Jokinen

Senior Tax Manager
BDO Oy

Mervi Kojonkoski

Senior Accounting and Tax Specialist, VAT
Nordea

Tero Takalo

Senior Tax Manager, Indirect Tax
KPMG Oy Ab

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa