Rahoituslaskelma | Onlinejulkaisu

Päivitetty 1/2023
Samuli Perälä

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 165487 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

Rahoituslaskelma-onlinejulkaisun avulla saat tietää, mitä rahoituslaskelma sisältää ja miten se laaditaan ja onko kyseessä suora vai epäsuora rahoituslaskelma. 

Julkaisu kokoaa kirjanpitolain ja -asetuksen, IFRS-standardien sekä Kirjanpitolautakunnan ohjeistukset käytännönläheisesti yhteen. Esimerkkien avulla käyt läpi kotimaisen kirjanpitolainsäädännön rahoituslaskelmalle asettamat vaatimukset. Julkaisussa käsitellään myös kansainvälisten laskentastandardien vaatimuksia, joten se sopii käsikirjaksi myös IFRS-rahoituslaskelman laatijalle.

Kansainvälisten IFRS-laskentastandardien mukaan laadittavaan tilinpäätökseen on tullut viime aikoina muutoksia, jotka vaikuttavat myös rahoituslaskelmaan. Olennaisimmat muutokset liittyvät IFRS 9, 15 ja 16 -standardeihin, joiden myötä tiettyjen erien esittämispaikka rahoituslaskelmassa muuttui. Näiden standardien lisäksi julkaisu sisältää  kattavat esimerkit erillisyhtiön ja konsernin rahoituslaskelman laadinnasta sekä suoran että epäsuoran esitystavan mukaisesti. 

Onlinejulkaisun tilaajana saat myös laskukaavoin varustettuja suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä rahoituslaskelmamalleja (Excel) sekä aihealueen lakiliitteen. 

Rahoituslaskelma-onlinejulkaisu sisältää tilinpäättäjän tarvitsemat olennaiset tiedot seuraavista kokonaisuuksista:  

 • rahoituslaskelman sisältämän informaation tarve 
 • rahoituslaskelmaa koskevat säädökset ja ohjeet  
 • rahoituslaskelman sisältö ja esittäminen  
 • rahoituslaskelman laadinta 
 • konsernin rahoituslaskelman erityispiirteet. 

Onlinejulkaisun käyttäjäetuja:  

 • Käytössäsi on aina tuorein versio julkaisusta.
 • Teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua.  
 • Voit tehdä muistiinpanoja ja tulostaa.  
 • Lisäksi saat lisämateriaaleja, joita painetussa kirjassa ei ole.

Tämän julkaisun avulla varmista osaamisesi rahoituslaskelman laadinnassa!  

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-238-8
YKL 69.2 

Esipuhe

 1. Rahoituslaskelman sisältämän informaation tarve
 2. Rahoituslaskelmaa koskevat säädökset ja ohjeet
  1. Kirjanpitolain mukainen rahoituslaskelma
   1. Laadintavelvollisuus
   2. Muoto ja sisältö
  2. Kansainväliset tilinpäätösstandardit
  3. US GAAP
  4. Kirjanpitomenetelmät ja aineiston säilyttäminen
 3. Rahoituslaskelman sisältö ja esittäminen 
  1. Laskelmakaavat
  2. Rahavirtojen kolmijako
   1. Liiketoiminnan rahavirta
   2. Investointien rahavirta
   3. Rahoituksen rahavirta
  3. Suora ja epäsuora rahoituslaskelma
   1. Suora rahoituslaskelma
   2. Epäsuora rahoituslaskelma
  4. Rahavarat
   1. Käteisvarat
   2. Muut rahavarat
  5. Rahavirtojen netottaminen
 4. Rahoituslaskelman laadinta 
  1. Rahoituslaskelman laadintatekniikka
  2. Liiketoiminnan rahavirran suoran esitysmuodon erät
   1. Myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
   2. Maksut liiketoiminnan kuluista
  3. Liiketoiminnan rahavirran epäsuoran esitysmuodon erät
   1. Oikaisut
   2. Käyttöpääoman muutos
  4. Liiketoiminnan rahavirran muut erät
   1. Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista
   2. Saadut korot
   3. Saadut osingot
   4. Välittömät verot
   5. Tilinpäätössiirrot
   6. Lainasaamiset liiketoiminnan rahavirrassa
  5. Investointien rahavirran erät
   1. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin sijoituksiin
   2. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä muiden sijoitusten luovutustulot
   3. Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut
   4. Korot ja osingot investointien rahavirrassa
  6. Rahoituksen rahavirran erät
   1. Maksullinen oman pääoman lisäys
   2. Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti
   3. Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
   4. Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut
   5. Maksetut osingot ja muu voitonjako
   6. Konserniavustukset
   7. Maksetut korot rahoituksen rahavirrassa
  7. Ulkomaanrahan määräiset erät
  8. Johdannaissopimukset
  9. Yritysjärjestelyt
   1. Sulautuminen ja jakautuminen
   2. Liiketoimintasiirto
   3. Liiketoimintakauppa
  10. Vuokrasopimukset
  11. Rahoituslaskelman lisätiedot
 5. Konsernin rahoituslaskelman erityispiirteet 
  1. Laadintatekniikka
  2. Konserniyhtiöiden väliset rahavirrat
  3. Osakkuusyhtiöt
  4. Vähemmistöosuus
  5. Tytäryritysten ostot ja myynnit
  6. Konsernitilinpäätöksen muuntoerot
  7. Konserniyritysten eri laskentaperiaatteista johtuvat oikaisut
  8. Lopetetut toiminnot
 6. Laskelmamallit ja laadintaesimerkit 
  1. Suora rahoituslaskelmamalli
  2. Epäsuora rahoituslaskelmamalli
  3. Konsernin rahoituslaskelmamalli
  4. Direkt finansieringsanalys
  5. Indirekt finansieringsanalys
  6. Statement of cash flows (Direct method)
  7. Statement of cash flows (Indirect method)
  8. Consolidated statement of cash flows
  9. Esimerkki tytäryhtiön hankinnan esittämisestä rahoituslaskelmassa
  10. Esimerkki erillisyhtiön rahoituslaskelman laadinnasta
  11. Esimerkki konsernin rahoituslaskelman laadinnasta
  12. Esimerkki valuuttakurssien vaikutuksesta konsernin rahoituslaskelmaan

Kirjoittajat

Samuli Perälä

KHT, Partner
PwC

Katri Schwartz

Head of Accounting and Reporting, Finance & Legal
Wolt

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa