Globaalit riskit ovat yritysten arjessa

Kirjoittajat: Olavi Ala-Nissilä, Olli Uotila ja Helge Vuoti

ST-akatemia on julkaissut yhteistyössä BDO:n kanssa kirjan ”Globaalit riskit yrityksen arjessa”.

Julkaisussa kuvataan miten globaalit riskit lisääntyvät yrityksen ja ihmisten arjessa. Kysymmekin osaammeko yrityksissä varautua ja hallita globaalit riskimme?

Koronavirus on tästä ollut ajankohtaisin herätys. Samalla tavalla ovat läsnä kyberuhat, ilmaston ääri-ilmiöt sekä talouden ja politiikan kriisit. Euroopan unioni on kartoittanut yli 30 globaalia riskiä.

Kaikki nämä ovat tulleet lisääntyvästi yritysten ja ihmisten arkeen.

Tämän vuoksi on välttämätöntä tunnistaa niihin liittyvät uhat. Kirjassamme haemme keinoja varautua ja hallita niitä ja ottaa niistä oppia.

Erityisesti haluamme vahvistaa yritysten riskien sietokykyä toteutuvien riskien seurauksiin. Esitämme erityistä resilienssisuunnittelua osaksi yritysten ydinstrategiaa.

Kirjamme esittelee esimerkkien avulla perinteisiä riskien hallinnan menetelmiä sekä ideoi uusia toimintatapoja vastamaan juuri globaaleihin riskeihin, miten niitä voidaan ennakoida ja mitä niistä voidaan oppia.

Kirjamme on tarkoitettu yritysjohdolle, yritysten taloudesta vastaaville ja tilintarkastajille. Uskomme, että kaikille on hyödyllistä tutustua kirjan teemoihin.

Olavi Ala-Nissilä, Olli Uotila ja Helge Vuoti

Tutustu riskienhallinnan koulutuksiin!

Riskienhallinnan videokoulutukset ja koulutuspäivät