Globaalit riskit ovat yritysten arjessa

ST-akatemia on julkaissut yhteistyössä BDO:n kanssa kirjan ”Globaalit riskit yrityksen arjessa”.

Julkaisussa kuvataan miten globaalit riskit lisääntyvät yrityksen ja ihmisten arjessa. Kysymmekin osaammeko yrityksissä varautua ja hallita globaalit riskimme? Koronavirus on tästä ollut ajankohtaisin herätys. Samalla tavalla ovat läsnä kyberuhat, ilmaston ääri-ilmiöt sekä talouden ja politiikan kriisit. Euroopan unioni on kartoittanut yli 30 globaalia riskiä. Kaikki nämä ovat tulleet lisääntyvästi yritysten ja ihmisten arkeen.

Tämän vuoksi on välttämätöntä tunnistaa niihin liittyvät uhat. Kirjassamme haemme keinoja varautua ja hallita niitä ja ottaa niistä oppia. Erityisesti haluamme vahvistaa yritysten riskien sietokykyä toteutuvien riskien seurauksiin. Esitämme erityistä resilienssisuunnittelua osaksi yritysten ydinstrategiaa.

Kirjamme esittelee esimerkkien avulla perinteisiä riskien hallinnan menetelmiä sekä ideoi uusia toimintatapoja vastamaan juuri globaaleihin riskeihin, miten niitä voidaan ennakoida ja mitä niistä voidaan oppia. Kirjamme on tarkoitettu yritysjohdolle, yritysten taloudesta vastaaville ja tilintarkastajille. Uskomme, että kaikille on hyödyllistä tutustua kirjan teemoihin.

Kirjoittajat: Olavi Ala-Nissilä, Olli Uotila ja Helge Vuoti

Globaalit riskit yrityksen arjessa

Korona, kyberuhat, ilmaston ääri-ilmiöt sekä talouden ja politiikan kriisit ovat tulleet lisääntyvästi yritysten ja ihmisten arkeen. Jokainen joutuu elämässään ja työssään pohtimaan arjen kasvaneita riskejä. Mitä erilaisia globaaleja riskejä esiintyy tällä hetkellä? Miten yritys voi varautua maailmanlaajuisiin riskeihin? Miten yritys voi kehittää resilienssiä vastaamaan yllättäviin ja laaja-alaisiin riskeihin?

Kolme riskienhallinnan asiantuntijaa käsittelevät näitä polttavan ajankohtaisia kysymyksiä tässä kirjassa. Kirja analysoi ajankohtaisten riskien kuten ilmastonmuutoksen, pandemioiden ja kyberrikollisuuden ilmiöinä sekä niiden vaikutuksia yritystoimintaan. Kirja esittelee esimerkkien avulla perineisiä riskien hallinnan menetelmiä sekä ideoi uusia toimintatapoja vastamaan juuri globaaleihin riskeihin, miten niitä voidaan ennakoida ja mitä niistä voidaan oppia.

Tutustu kirjaan tästä

Tutustu myös riskienhallinnan koulutuksiin!

Kaikki ajankohtaiset riskienhallinnan koulutukset löydät Rajaton-koulutuspalvelusta.

Lue myös Olavi Ala-Nissilän blogikirjoitus: Moraalikadon vaara pitää tunnistaa

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top