IFRS 15 – viime hetken vinkit käyttöönottosuunnitelman tekijöille

Margit Tuomala: Viimeistään nyt on ryhdyttävä toimiin, sillä IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönottopäivä on

Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija, KPMG

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönottopäivä on enää muutamien kuukausien päässä. Useassa yrityksessä käyttöönoton valmistelu näyttää jääneen viime metreille.

Vaikka merkittäviä vaikutuksia ei tulisi, on käyttöönotto dokumentoitava ja standardin uudet periaatteet on jalkautettava toimintaan. Viimeistään nyt on seuraavien asioiden osalta ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Onko yhtiöllä IFRS 15:n käyttöönottosuunnitelma?

Käyttöönottosuunnitelmassa on tyypillisesti seuraavat vaiheet:

  1. Arviointivaihe sisältää uusien tuloutusperiaatteiden ymmärtämisen, sopimusten analysoinnin, mahdollisten erojen tunnistamisen ja liitetietovaatimusten kartoittamisen. Lisäksi analysoidaan IT -ympäristöön sekä prosesseihin ja kontrolleihin tarvittavat muutokset.
  2. Määrittelyvaiheessa valitaan laatimisperiaatteet ja siirtymävaihtoehto, ratkaistaan käytännön apukeinojen soveltaminen, dokumentoidaan mahdolliset harkintaa vaativat ratkaisut ja monimutkaiset tapaukset sekä tehdään päätökset tarvittavista IT-järjestelmämuutoksista.
  3. Käyttöönottovaiheessa muutokset otetaan käyttöön IT-järjestelmissä, prosesseissa ja kontrolleissa, tarvittavat laskentamallit kehitetään ja määritetään niiden tarvitsemien tietojen hankintatavat.
  4. Valmistumisvaiheessa tehdään tarvittavat tarkistukset IT-järjestelmissä, prosesseissa ja kontrolleissa, lasketaan lopulliset oikaisut ja määritetään liitetiedot.

Käyttöönottosuunnitelma sisältää myös aikataulutuksen ja resursoinnin tarkastelun: Selviydytäänkö omin voimin vai tarvitaanko apuna ulkopuolista asiantuntijaa? Miten IT-muutosten toteuttaminen onnistuu? Onko tilintarkastukseen varattu tarpeeksi aikaa?

Millaiset liitetiedot annetaan tulevan standardin käyttöönotosta vuoden 2017 tilinpäätöksessä?

Uusien tuloutusperiaatteiden aiheuttamat muutokset ovat sijoittajille merkityksellistä tietoa. Jo osavuosikatsauksessa, mutta ainakin vuoden 2017 tilinpäätöksessä tulee antaa tiedot uuden standardin käyttöönotosta – sanallisen kuvauksen lisäksi tulee antaa myös määrällistä tietoa. Osana tilinpäätöstä annettavat tiedot tulee myös tilintarkastajan tarkastaa.

Mikäli IFRS 15 aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia, on syytä harkita, onko sijoittajille tarpeen kommunikoida asiaa myös tilinpäätöksen ulkopuolella.  Jos siirtymä tehdään vertailuvuotta oikaisemalla, voi myös vertailuvuotta koskevien kvartaali- tai puolivuotistietojen julkaiseminen erikseen olla aiheellista.

IFRS 15 ei ole kertaharjoitus!

Uuden standardin käyttöönotto mielletään joskus kertaprojektiksi. Uudet tuloutusperiaatteet on kuitenkin otettava prosesseihin pysyvästi mukaan. Myynti on yhtiön tulevaisuudelle ratkaiseva elementti, joten uusia ideoita ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Onkin tärkeää, että myynnistä vastaavilla henkilöillä on ymmärrys siitä, millaiset elementit asiakassopimuksissa voisivat vaikuttaa myynnin tuloutukseen. Mahdolliset uudet sopimusmallit kannattaa myös käydä läpi ennen niiden käyttöönottoa.

Standardin soveltaminen käytäntöön ei ole kaikissa tapauksissa helppoa. Projektien edetessä uusia, vaikeitakin kysymyksiä nousee jatkuvasti esiin. Näiden osalta on tärkeää seurata standardin käytännön soveltamista, mahdollista jatkokehitystä tai lisäohjeistuksia.

Katso tulevat IFRS-koulutukset

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top