IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi otettu käyttöön – vai onko?

Margit Tuomala: Viime vuodet ovat olleet kiireisiä IFRS-raportoinnin parissa työskenteleville. Viimeisimpänä uutena standardina vuoden 2019

Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Viime vuodet ovat olleet kiireisiä IFRS-raportoinnin parissa työskenteleville. Viimeisimpänä uutena standardina vuoden 2019 alusta tuli voimaan IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi, jota IASB valmisteli pitkään ja hartaasti. Tässä vaiheessa aletaan nähdä, miten käyttöönotto on sujunut.

Uusi standardi – uudet liitetiedot

Kevään 2020 aikana julkaistavissa IFRS-tilinpäätöksissä ovat uudet vuokrasopimuksia koskevat liitetiedot mukana. Joillekin laatijoille on saattanut tulla yllätyksenä se, kuinka työlästä tietojen kerääminen voi olla, jos niitä ei ole ajoissa otettu kirjauksissa ja tilikartoissa huomioon. Kuten muidenkin standardien käyttöönotossa on havaittu, ensimmäisen vuoden liitetiedot eivät kaikilta osin ole standardin laatijan tarkoittamalla tasolla.

Järjestelmillä on merkitystä

Vuokrasopimusten kirjaaminen taseeseen samalla tavalla kuin käyttöomaisuus on peruskuviona selkeää. Kuitenkin, jos vuokrasopimuksia on paljon, hyvän järjestelmän olemassaolo on keskeistä. Monella raportoijalla järjestelmien toimivuus ja tietojen oikeellisuuden varmentaminen on ollut ensimmäisenä vuonna haasteena.

Standardin soveltamisen tulkintakysymykset

Uuden standardin soveltamiseen tyypillisesti liittyy se, että eteen tulee kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen ei löydy selkeitä ohjeita standardista tai tulkintakommentaareista. IFRS 16-standardin osalta tämä on näkynyt IFRS-tulkintakomitean työlistalla. Vuonna 2019 tulkintakomitean käsittelyyn on nostettu seuraavat vuokrasopimuksia koskevat aiheet:

  • vuokralle ottajan lisäluoton koron määrittäminen
  • onko maa-alueen alla olevan öljyputkiston käyttöoikeus vuokrasopimus
  • peruutettavissa olevien tai uudistettavien vuokrasopimusten kauden määrittäminen sekä vuokralaisen perusparannusmenojen käyttöikä
  • vuokrasopimuksen määritelmä: oikeus ohjata kuinka ja mihin tarkoitukseen omaisuuserää käytetään
  • myynti- ja takaisinvuokraus, jossa vuokramaksut ovat muuttuvia.

Tulkintakomitea arvioi sille esitettyjä kysymyksiä kolmen kriteerin kautta: onko kysymyksellä laajaa tai merkittävää vaikutusta, edellyttääkö sen ratkaisu standardien muuttamista ja pystytäänkö kysymykseen vastaamaan tehokkaasti ja riittävän kapea-alaisesti. Mikäli nämä kriteerit täyttyvät, tulkintakomitea voi ehdottaa standardimuutosta tai uutta tulkintaa aiheesta. Mikäli kriteerit eivät täyty, tulkintakomitea antaa kysymyksestä niin sanotun agendapäätöksen eli toteaa standardien antavan riittävän pohjan kysymyksen ratkaisemiseksi eikä kysymystä oteta jatkokäsittelyyn.

Uusien ohjeistusten ja tulkintojen seuranta jatkossa

On tärkeää huomata, että päätöksellä olla ottamatta kysymystä jatkokäsittelyyn, on myös merkitystä, sillä tulkintakomitea kuvaa päätöksessään, miten kysymys ratkaistaan standardeja soveltamalla. Siten agendapäätökset sisältävät standardeja täydentävää seikkaperäistä ohjeistusta ja kaikkien IFRS-standardeja soveltavien tahojen on syytä jatkossa ottaa huomioon agendapäätöksen ohjeistus omissa ratkaisuissaan.

Yhteenvetona vuokrasopimusten osalta voidaan todeta, että järjestelmien toimivuuden kehittäminen ja liitetietojen raportoinnin kehittäminen ovat monille keskeisiä tavoitteita vuonna 2020. Lisäksi standardin syvällinen ymmärtäminen on tarpeen monimutkaisempien transaktioiden ja kysymysten kohdalla. Tässä yhtenä välineenä on IFRS-tulkintakomitean agendapäätösten seuraaminen.


Koulutusta IFRS-standardeista

IFRS-standardit – Johdanto, ke 11.3.2020 Helsinki Etäkoulutus
IFRS-standardit  – Jatko, ke-to 18.-19.3.2020 Helsinki
Johdanto ja Jatko edullisena pakettina (3 pv), 11.3. ja 18.-19.3.2020

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top