Kuukauden kasvo: Lauri Mäki

Lauri Mäki toimii tilintarkastajana ja kouluttajana. Hän kokee onnistuneensa työssään, kun hän pystyy auttamaan asiakkaita

Olen ammatiltani tilintarkastaja. Työstäni noin puolet kuluu tilintarkastuksen parissa, muu aika menee asiakkaiden erilaisten projektien kanssa. Haasteita on aivan laidasta laitaan, jokainen päivä on erilainen. Koen onnistuvani työssäni, kun pystyn auttamaan asiakasta ja ratkaisemaan kiperiäkin kysymyksiä.

Lisäksi toimin myös kouluttajana. Opetin aikoinaan nuorempana sijaisopettajana vanhassa koulussani, pidin opetustyöstä paljon, mutta en kuitenkaan päätynyt opiskelemaan opettajaksi.

Oppimisen iloa ja laskennan loogisuutta

Pitkään en tiennyt, mitä tekisin isona, mutta laskenta-ala veti minua puoleensa. Kouluttajana pystyn yhdistämään useita minua palkitsevia asioita: opettamisen ja kuuntelijoiden oppimisen ilon sekä laskennan loogisuuden. Saan välillä kylmiäkin väreitä, kun huomaan osallistujien kasvoista tai kommenteista, että he ovat oppineet vaikean tai haastavan asian minun avullani.

Koulutan muun muassa konsernitilinpäätöksen aiheista. Mielestäni konsernitilinpäätöksen kysymykset ovat ehdottomasti yksi ulkoisen laskennan vaikeimpia osa-alueita, joten kouluttajan rooli ja osaaminen korostuu tämän aiheen parissa: aihetta on vaikeaa mielestäni oppia vain alan kirjallisuutta lukemalla. Muutamien päivien koulutussessio konsernitilinpäätöksen parissa antaa hyvän pohjan tälle vaikealle aiheelle, mutta loppujen lopuksi kokonaisuuden oppii vain tekemällä itse eli laatimalla konsernitilinpäätöksiä – tämähän pätee muidenkin taitojen oppimiseen elämässä.

Kriittisen tärkeä työn ja vapaa-ajan tasapaino

Vapaa-ajallani pyrin viettämään mahdollisimman paljon aikaa perheeni kanssa sekä harrastamaan urheilua. Näin keski-ikäisenä on tärkeää pitää omasta kunnosta ja hyvinvoinnista huolta. Mielestäni työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttaminen on kriittisen tärkeää jaksamisessa, joten pyrin kiinnittämään siihen paljon huomiota. Valitettavasti se tässä kiireisessä arjessa ei aina välttämättä kuitenkaan onnistu – riittämättömyyden tunne on aika usein läsnä. Työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamiseen saan apua työyhteisöltämme, joka painottaa arvoissaan muun muassa tätä keskeistä asiaa.

Ilmoittaudu koulutukseen!

Lauri Mäki toimii asiantuntijana suosituissa Konsernitilinpäätös-koulutuksissa, ilmoittaudu mukaan:

Konsernitilinpäätöksen laadinta
Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä
Molemmat päivät kahden päivän pakettina (2 pv)

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top