Muuttuneita tulkintoja ja pelisääntöuudistuksia arvonlisäverotuksessa

Tällä hetkellä ei liene montakaan yritystä tai tahoa, joita viimeaikaiset oikeustapaukset tai muuttuvat arvonlisäverosäännöt eivät
20190819 HELSINKI Hannes & Snellman henkilöstökuvaus KUVA ©Riitta Supperi

Piia Ahonen, Hannes Snellman Attorneys Ltd

Tällä hetkellä ei liene montakaan yritystä tai tahoa, joita viimeaikaiset oikeustapaukset tai muuttuvat arvonlisäverosäännöt eivät koskettaisi. Nostan esille muutaman tärkeän teeman, joihin kannattaa tutustua.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista voidaan ottaa esiin kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen vähennysoikeutta koskevat viimeisimmät linjaukset. Päätösten johdosta entistä enemmän on kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitilanteita, joissa myynnin kulut hyväksytään vähennyskelpoisiksi yleiskuluiksi. Oma kysymyksensä on edelleen se, mikä on oikea jakoperuste yleiskuluvähennyksille, jos harjoitetaan sekä verollista että verotonta toimintaa.

Paljon muutakin tapahtuu kiinteistö- ja tilavuokrasektorilla; yritykset eivät enää hanki tiloja omaa pitkäaikaista käyttöä varten vaan toiveena on monimuotoiset liiketoimintaa tukevat palvelut ja erilaiset yhteiskäyttötilat. Tilavuokraus on saanut rinnalleen uudenlaista palvelumuotoilua, joka haastaa myös sitä, miten uudenlainen palvelu tulee käsitellä arvonlisäverotuksessa. Onko vuokraus verotonta vai verollista -tematiikka saa väistyä ja tilalle tulee verollisen kokonaispalvelun ajattelua.

On myös mielenkiintoista, että kotimaisessa oikeuskäytännössä on käsitelty perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Näistä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi, mikä on liikkeen luovutuksen määrittely (valmistelevat toimet), liiketoiminnan käsite (sähköauton lataus) tai onko kyse tavaran vai palvelun myynnistä (tulostustiedosto). Kaikilla teemoilla tunnusomaista on se, että riippuen lopputulemasta verovaikutuksilla voi olla iso ero.

Kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset myös monen muutoksen ja uudistuksen edessä

Kova Brexit voi olla edessä jo reilun kuukauden päästä eli 31.10.2019. Tämä tarkoittaa, että jo pelkästään tavarakaupan osalta yhdessä yössä yrityksen EU:n sisäinen tavarakauppa muuttuu maahantuonniksi ja vienniksi. Ensi vuoden alusta tulee voimaan myös lukuisia EU-tavarakaupan tarkennuksia, joissa muun muassa verottoman yhteisömyynnin kriteerit tiukentuvat mutta toisaalta varastointimenettelyihin tulee helpotuksia.

Suomen verottajan virallista ohjeistusta odotetaan myös siitä, miten Suomi tulee noudattamaan uusia sääntöjä yhteisömyyntien asiakirjanäytön osalta. Kysymys kulminoituu siihen, riittääkö käytännössä verohallinnon nykyohjeiden mukaiset asiakirjanäytöt rajat ylittävästä kuljetuksesta vai tuleeko soveltaa uuden asetuksen mukaisia laajempia asiakirjavaatimuksia. Kysymys koskee kaikkia EU-jäsenmaita ja on siten asia, joka vaatii nyt tiedonhankintaan paikallisesti jäsenmaista.

Tämä syksy onkin varsin mielenkiintoinen ja sanoisinpa, että myös mahdollisuuksia täynnä, kun asioihin vain perehtyy!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]

Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa.

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top