Muuttuneita tulkintoja ja pelisääntöuudistuksia arvonlisäverotuksessa

Tällä hetkellä ei liene montakaan yritystä tai tahoa, joita viimeaikaiset oikeustapaukset tai muuttuvat arvonlisäverosäännöt eivät
20190819 HELSINKI Hannes & Snellman henkilöstökuvaus KUVA ©Riitta Supperi

Piia Ahonen, Hannes Snellman Attorneys Ltd

Tällä hetkellä ei liene montakaan yritystä tai tahoa, joita viimeaikaiset oikeustapaukset tai muuttuvat arvonlisäverosäännöt eivät koskettaisi. Nostan esille muutaman tärkeän teeman, joihin kannattaa tutustua.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista voidaan ottaa esiin kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen vähennysoikeutta koskevat viimeisimmät linjaukset. Päätösten johdosta entistä enemmän on kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitilanteita, joissa myynnin kulut hyväksytään vähennyskelpoisiksi yleiskuluiksi. Oma kysymyksensä on edelleen se, mikä on oikea jakoperuste yleiskuluvähennyksille, jos harjoitetaan sekä verollista että verotonta toimintaa.

Paljon muutakin tapahtuu kiinteistö- ja tilavuokrasektorilla; yritykset eivät enää hanki tiloja omaa pitkäaikaista käyttöä varten vaan toiveena on monimuotoiset liiketoimintaa tukevat palvelut ja erilaiset yhteiskäyttötilat. Tilavuokraus on saanut rinnalleen uudenlaista palvelumuotoilua, joka haastaa myös sitä, miten uudenlainen palvelu tulee käsitellä arvonlisäverotuksessa. Onko vuokraus verotonta vai verollista -tematiikka saa väistyä ja tilalle tulee verollisen kokonaispalvelun ajattelua.

On myös mielenkiintoista, että kotimaisessa oikeuskäytännössä on käsitelty perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Näistä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi, mikä on liikkeen luovutuksen määrittely (valmistelevat toimet), liiketoiminnan käsite (sähköauton lataus) tai onko kyse tavaran vai palvelun myynnistä (tulostustiedosto). Kaikilla teemoilla tunnusomaista on se, että riippuen lopputulemasta verovaikutuksilla voi olla iso ero.

Kansainvälistä kauppaa käyvät yritykset myös monen muutoksen ja uudistuksen edessä

Kova Brexit voi olla edessä jo reilun kuukauden päästä eli 31.10.2019. Tämä tarkoittaa, että jo pelkästään tavarakaupan osalta yhdessä yössä yrityksen EU:n sisäinen tavarakauppa muuttuu maahantuonniksi ja vienniksi. Ensi vuoden alusta tulee voimaan myös lukuisia EU-tavarakaupan tarkennuksia, joissa muun muassa verottoman yhteisömyynnin kriteerit tiukentuvat mutta toisaalta varastointimenettelyihin tulee helpotuksia.

Suomen verottajan virallista ohjeistusta odotetaan myös siitä, miten Suomi tulee noudattamaan uusia sääntöjä yhteisömyyntien asiakirjanäytön osalta. Kysymys kulminoituu siihen, riittääkö käytännössä verohallinnon nykyohjeiden mukaiset asiakirjanäytöt rajat ylittävästä kuljetuksesta vai tuleeko soveltaa uuden asetuksen mukaisia laajempia asiakirjavaatimuksia. Kysymys koskee kaikkia EU-jäsenmaita ja on siten asia, joka vaatii nyt tiedonhankintaan paikallisesti jäsenmaista.

Tämä syksy onkin varsin mielenkiintoinen ja sanoisinpa, että myös mahdollisuuksia täynnä, kun asioihin vain perehtyy!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top