Olennaisuusarviointi – mitä ja miksi?

Yritysvastuu ja siihen liittyvä olennaisuus riippuu yrityksestä, toimialasta, toimintaympäristöstä ja ajasta jossa olemme. Olennaisuusarviointi tuo esille merkittävimmät näkökohdat yrityksen vastuullisuuteen liittyen.

Hyvin tehty olennaisuusarviointi paljastaa, missä organisaation merkittävimmät ESG-vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet ovat, ja siten mihin johtamisen resursseja pitää laittaa.

Milloin tieto on olennaista?

Olennaisuuden periaate on taloudellisen raportoinnin ja kestävyysraportoinnin kantava voima. Niin pakollinen kuin vapaaehtoinenkin kestävyysraportointi perustuu olennaisten tietojen raportointiin. 

Yhden määritelmän mukaan tieto on olennaista silloin kun ajatellaan, että sen pois jättäminen raportista vaikuttaisi raportin käyttäjien taloudellisiin päätöksiin. Toisen määritelmän mukaan asia on olennainen, jos se voi huomattavasti vaikuttaa organisaation kykyyn luoda arvoa lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Vastuullisuuteen liittyvän tiedon olennaisuus siis ratkaisee, sisällytetäänkö tietty tieto organisaation kestävyysraporttiin. 

Miten olennaisuusarviointi tehdään?

Kokonaisvaltaisessa olennaisuusarvioinnissa työ alkaa yritysstrategian ja arvojen tarkastelusta ja siitä, miten vastuullisuus linkittyy niihin. Olennaisuutta arvioidaan myös tärkeimpiä sidosryhmiä osallistamalla. Yleensä olennaisuusarviointiin sisällytetään kysely sidosryhmille verkossa, mikä on helppo tapa saada mukaan suuri määrä sidosryhmien edustajia.

Lisäksi arviontiin voidaan sisällyttää haastatteluja. Mikäli halutaan syvempää tietoa esimerkiksi mahdollisista haastavista aiheista, voidaan käyttää lisänä fokusryhmähaastatteluja.

Milloin olennaisuusarviointi tehdään?

Olennaisuusarviointi tulisi tehdä aina tuotteiden, liiketoiminnan, markkinoiden tai toimitusketjun muuttuessa. Koska olennaisuus muuttuu myös ajan kuluessa (esimerkiksi ilmastonmuutos ei ollut laajasti yritysten agendalla 20 vuotta sitten), se tulisi tehdä säännöllisin väliajoin. Usein tämä tarkoittaa 2-3 vuoden välein tehtävää arviointia.

Miksi olennaisuusarviointi kannattaa tehdä hyvin? 

Olennaisuusarviointi on yrityksen vastuullisuustyön ja kestävyysraportoinnin perusta. Siksi se kannattaa tehdä hyvin. Kun arviointi on tehty yritysstrategiaa tiukasti silmällä pitäen ja laajasti sidosryhmiä osallistaen, saadaan siitä paras mahdollinen hyöty. Siten esimerkiksi uusi kestävyysraportointisääntely muuttuukin parhaimmillaan kulusta ja kuormituksesta ajuriksi, joka vie yrityksen vastuullisuusstrategian ja siitä saatavat edut aivan uudelle tasolle.  

Hanna Liappis, Yritysvastuuasiantuntija, Taigawise Oy

Tule kuulemaan lisää aiheesta Kestävyysraportointi käytännössä -koulutukseen 26.4. ja aloita valmistautuminen kestävyysraportointiin jo nyt!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]

Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia eroja, jotka on osattava huomioida veroilmoitusta laadittaessa.

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista