Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – huomioi muutokset!

Jukka Torkkeli jakaa kirjoituksessa vinkkejä tilinpäättäjille ja kertoo, mitä vaikutuksia uudistuneella kirjanpitolailla on Osakeyhtiön tilinpäätösmalliin.

Jukka Torkkeli, KHT, PwC

Uudistuneen kirjanpitolain myötä osakeyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa voi tulla vastaan erilaisia haasteita. Mitkä ovat vinkkisi haasteiden selättämiseen?

Osakeyhtiön tilinpäätöksen laadintaa voi helpottaa esimerkiksi:

  • selvittämällä etukäteen, mihin uudistettuun kokoluokkaan yhtiösi kuuluu ja perehtymällä uusiin tilinpäätösvaatimuksiin jo ennen hektisintä tilinpäätösaikaa
  • hakemalla apua tilinpäätösten laadintaan erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista.

Uudistuneen kirjanpitolain myötä yhtiön koolla on merkittävä vaikutus tilinpäätöksen laajuuteen. Esimerkiksi rahoituslaskelman laatimisvelvollisuuden rajat nousivat kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä, ja tietyiltä osin julkaistavat liitetietovaatimukset erityisesti pien- ja mikroyrityksissä ovat määrällisesti laskeneet.

Tällaisena isojen muutosten vuotena erilaiset mallikirjat ja tarkistuslistat auttavat hahmottamaan uudistuneiden tilinpäätösnormistojen vaatimukset käytännön tasolla ja tehostavat tilinpäätösurakkaa. Kun päivittää tilinpäätöspohjat nyt kerralla huolellisesti vastaamaan uusia vaatimuksia, helpottaa samalla tilinpäätösten laadintaa myös tulevaisuudessa.

Jokavuotinen ongelma tilinpäätöksien osalta on yleensä ajan ja resurssien riittävyys, oli kyseessä sitten pieni tai iso yhtiö. Vaikka tilinpäätösten osalta kausiluonteisuus kuuluukin asiaan, voi hyvällä valmistautumisella helpottaa kiireajan hektisyyttä sekä uudistuneiden normistojen mukanaan tuomaa yllätysmomenttia.

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -julkaisu päivittyy loppuvuodesta 2016. Miten julkaisussa huomioidaan uudistettu kirjanpitolaki / Mitä uutta julkaisussa on luvassa?

Osakeyhtiön tilinpäätösmallia päivitettäessä vuonna 2016 elettiin uutta aikakautta, kun kauan odotettu kirjanpitolain uudistus vaikuttaa kaikkiin 1.1.2016 jälkeen alkaneiden tilikausien tilinpäätöksiin. Kirjanpitolakiin on tullut uudet yhtiöiden kokoluokitukset, joilla on merkittävä vaikutus tilinpäätöksen laajuuteen. Muutoksia on tullut myös tuloslaskelma-ja tasekaavoihin sekä liitetietojen määrään, joten tilinpäätöspohjat menevät isoilta osin uusiksi. Erityisesti pien- ja mikroyhtiöiden tilinpäätöksiin tulee merkittävästi muutoksia Valtioneuvoston pien- ja mikroyritys asetuksen (PMA) kautta. Toisaalta tiettyjen IFRS-standardien mukainen käsittely on nyt myös kirjanpitolain säädösten mukaisesti tehtävissä tilinpäätöksissä mahdollista (esimerkiksi sijoituskiinteistöt ja rahoitusleasingien käsittely), mikä voi merkittävästi vaikuttaa yhtiön tilinpäätöksen lukuihin.

Osakeyhtiön tilinpäätösmallissa nämä muutokset on huomioitu lisäämällä kirjaan esimerkit suomalaisittain erittäin laajoista uusista liitetietovaatimuksista esimerkiksi sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta, rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitsemisestä sekä käypään arvoon arvostettavista rahoitusvälineistä. Lisäksi päivitetty julkaisu sisältää esimerkin pienyrityksen tilinpäätösmallista, jossa huomioidaan uusien liitetietojen esimerkit. Esimerkkien avulla saa myös apua sellaisten liitetietojen karsimiseksi, joita ei enää pakollisesti tarvitse esittää pien- ja mikroyritysluokissa.

Kirjaan on seurattu muutoksia ja päivitettävää pääasiassa lokakuun 2016 alkuun asti. Seuranta-ajalla ei ilmestynyt uusia kirjanpitolautakunnan yleisohjeita, mutta kirjanpitolautakunta ahkeroi kohtuullisen määrän uusia kannanottoja. Mielestäni näistä keskeisimmät koskevat uudistetun kirjanpitolain muutoksia, kuten sijoituskiinteistöjen käyvän arvon käsittelyn esittämistapaa koskeva lausunto 1949/2016, jossa Kila on ottanut kantaa tuloslaskemalla ja taseella esitettävistä eristä noudatettaessa sijoituskiinteistöjen arvostamista käypään arvoon. Lisäksi Kila on antanut omaehtoisen lausunnon 1950/2016 selventämään kirjanpitolainsäädännön muutoksia.

Jukka Torkkeli päivittää Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -julkaisua, jota myydään myös onlineversiona.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top