Säätiökentällä tapahtuu

Heidi Vierros KPMG:ltä kertoo, mitä säätiöiden maailmassa tapahtuu juuri nyt ja miksi säätiömaailmassa toimivan talouden

Heidi Vierros, Audit Partner, KHT | KPMG Oy Ab

ST-Akatemian järjestämä Säätiöiden ajankohtaispäivä on jälleen käsillä 26.2.2019. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille taloushallinnon ammattilaisille ja erityisesti säätiöiden kanssa toimiville asiantuntijoille. Yleissivistyksen vuoksi kaikkien talousalan ammattilaisten olisi hyvä tietää jotakin säätiöistä. Miksikö? Muun muassa siksi, että liike-elämässä on paljon henkilöitä, jotka vapaa-aikanaan toimivat erilaisten säätiöiden hallintoelimissä.

Säätiömaailmassa toimivan tilintarkastajan tai säätiössä toimivien hallinto- ja toimihenkilöiden vastuuta korostaa se, että säätiöllä ei ole omistajia eikä jäseniä mutta kylläkin usein huomattava omaisuus. Talousalan ammattilaisilla on sekä ammatillinen että moraalinen vastuu varmistaa, että säätiö toimii sääntöjensä mukaisesti ja mahdollisimman tehokkaasti toteuttaen olemassaolonsa tarkoitusta.

Säätiöt ovat merkittävä tiedettä ja taidetta tukeva taho

Viime vuosina säätiöt ovat valitettavasti saaneet paljon negatiivista julkisuutta mediassa, vaikkakin ongelmat kasautuvat vain muutamaan säätiöön. Taustalla on kuitenkin vain muutaman säätiön toiminta. Parasta aikaa seuraamme Nuorisosäätiön tilannetta ja toivomme, että nuoret voisivat jatkaa asumistaan säätiön asunnoissa. Säätiön uusi johto ansaitsee kaiken tuen ja kannustuksen asioiden selvittämiseksi.

Samaan aikaan on hyvä huomioida, että säätiöistä on saatu apua tieteisiin ja koko kansakunnan kehittymiseen sotien jälkeen. Säätiöiden merkityksestä julkaistiin vuoden 2018 lopulla Allan Tiitan julkaisu ”Tieteen tukijoukot, suomalaiset säätiöt tieteen ja korkeimman opetuksen kehittäjinä 1917-2017”. Säätiöiden varallisuus on kautta aikojen tullut yksittäisiltä varakkailta yhteisö- ja henkilölahjoittajilta sekä laajamittaisista kansalaiskeräyksistä. Toivottavasti pian ilmestyy tutkimus myös siitä, minkälainen vaikutus säätiöillä on ollut Suomen taiteen ja kulttuurin kehittäjänä.

Haluan siis sanoa, että säätiöiden olemassaolon tarkoitusta ja merkitystä Suomen kaltaiselle pienelle maalle on tarkasteltava pitkällä aikajanalla, eikä yksittäistapausten saa antaa leimata säätiöistä muodostuvaa mielikuvaa.

Säätiöiden ajankohtaispäivä rautaisannos ajankohtaista tietoa

Säätiöiden ajankohtaispäivässä kerrotaan säätiöistä yleensä sekä sukelletaan useisiin mielenkiintoisiin yksityiskohtiin. Omassa osuudessani käsittelen säätiöiden lähipiiriraportointia, joka herätti paljon keskustelua, kun uudet raportointivaatimukset astuivat voimaan 2015. Jokaisen, joka toimii säätiöiden kanssa, tulee hallita tämä aihealue hyvin. Toisena aiheena puhun tytäryritysten konsolidoinnista ja ylipäätään säätiön konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta. Joissain tilanteissa tytäryritys voidaan jättää yhdistelemättä ja joissain koko konsernitilinpäätös laatimatta. Nämä ovat kuitenkin edelleen tulkinnanvaraisia kysymyksiä ja edellyttävät aina tapauskohtaista harkintaa.

Säätiöiden ajankohtaispäivässä käsitellään myös säätiön hallituksen riskienhallintaa, sekä kuullaan PRH:ssa toimivan säätiövalvojan kommenttipuheenvuoro aiheeseen. Päivän luennoitsijat ovat kokeneita säätiöiden tilintarkastajia tai muutoin säätiöiden parissa toimivia asiantuntijoita. Käytä tilaisuus hyväksesi ja kysy mieltäsi askarruttavia asioita luentojen lomassa tai tauoilla!

Säätiöiden ajankohtaispäivä järjestetään 26.2.2019 Helsingissä ja etäkoulutuksena. Ilmoittaudu mukaan!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top