Tilinpäätökseen tarvitaan monet silmäparit

Miksi tilintarkastuksen yhteydessä moniin tilinpäätöksiin tehdään muutoksia, vaikka tilinpäätös olisi jo kirjanpitäjän ja asiakkaan läpikäymä?

Kirjoittaja: Paula Roima, KHT, Director, PwC omistajayrittäjäpalvelut

Tilintarkastajien tulee tehdä tilintarkastus kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Nämä säännökset edellyttävät meitä katsomaan tilinpäätöstä ja yhtiön toimintaa kokonaisuutena. Meidän tulee kiinnittää huomioita asioihin, jotka eivät aina käväise kirjanpitäjän pöydällä. Meidän tulee olla skeptisiä ja arvioida mitä on jäänyt huomioimatta.

Mihin huomio kiinnittyy tilinpäätöksessä

ST-Akatemian Tilinpäättäjä 2021 -tapahtumassa 24.11.2021 kerron, mihin tilintarkastajana kiinnitän erityistä huomioita tilinpäätöstä tarkastaessa.

Käyn läpi mm. seuraavia aihepiirejä:

1) Pysähtyminen olennaisten tilinpäätöserien äärelle. Miten varmistaa, että olennaisimmat tilinpäätöserät ovat kunnossa?
2) Liitetiedot. Ei riitä, että luvut ovat oikein, usein tarvitaan tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä sanallisia liitetietoja. Liitetietoja tulee arvioida tilinpäätöksen ulkopuolisen käyttäjän näkökulmasta – mitä esimerkiksi pankki haluaisi tietää?
3) Hallinnon aineistojen merkitys tilinpäätöksen näkökulmasta. Yhtiön pöytäkirjat, sopimukset, budjetit, rahoituspäätökset jne. voivat antaa arvokasta lisätietoa, joka tulisi ottaa huomioon lukuja kirjattaessa tai liitetietoja valmistellessa.
Näiden ohella läpikäyn yleisesti muita aihepiirejä, joita kannattaa ottaa huomioon tilinpäätöksen laadintaan valmistautuessa muun muassa täsmäytykset, liitetietotositteiden laadinta sekä itse laadittujen tositteiden ja kirjausten tosittaminen.

Tilinpäättäjä 2021 -tapahtumasta monipuolisesti tukea tilinpäätöksen laatijalle

Ohjelmassa on myös paljon muita hyödyllisiä aiheita tilinpäätöksen laatijan tueksi mm.:

• Edellisen tilikauden virheiden korjaaminen ja vertailutiedot & tilinpäätöksen jaksotukset
• Sumupoistot ja poistoerot
• Osakeyhtiön rahoituslaskelman laatiminen ja erityiskysymyksiä
• Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet & liikearvo
• Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt/sitoumukset

Tervetuloa Tilinpäättäjä 2021 -tapahtumaan, toivottavasti nähdään marraskuussa!

KHT Paula Roima
Director, PwC omistajayrittäjäpalvelut

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top