Tilinpäätökseen tarvitaan monet silmäparit

Tilintarkastajien tulee tehdä tilintarkastus kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti. Nämä säännökset edellyttävät meitä katsomaan tilinpäätöstä ja yhtiön toimintaa kokonaisuutena. Meidän tulee kiinnittää huomioita asioihin, jotka eivät aina käväise kirjanpitäjän pöydällä. Meidän tulee olla skeptisiä ja arvioida mitä on jäänyt huomioimatta.

Mihin huomio kiinnittyy tilinpäätöksessä

ST-Akatemian Tilinpäättäjä-tapahtumassa (24.11.2021) kerron, mihin tilintarkastajana kiinnitän erityistä huomioita tilinpäätöstä tarkastaessa.

Käyn läpi mm. seuraavia aihepiirejä:

1) Pysähtyminen olennaisten tilinpäätöserien äärelle. Miten varmistaa, että olennaisimmat tilinpäätöserät ovat kunnossa?
2) Liitetiedot. Ei riitä, että luvut ovat oikein, usein tarvitaan tuloslaskelmaa ja tasetta täydentäviä sanallisia liitetietoja. Liitetietoja tulee arvioida tilinpäätöksen ulkopuolisen käyttäjän näkökulmasta – mitä esimerkiksi pankki haluaisi tietää?
3) Hallinnon aineistojen merkitys tilinpäätöksen näkökulmasta. Yhtiön pöytäkirjat, sopimukset, budjetit, rahoituspäätökset jne. voivat antaa arvokasta lisätietoa, joka tulisi ottaa huomioon lukuja kirjattaessa tai liitetietoja valmistellessa.

Näiden ohella läpikäyn yleisesti muita aihepiirejä, joita kannattaa ottaa huomioon tilinpäätöksen laadintaan valmistautuessa muun muassa täsmäytykset, liitetietotositteiden laadinta sekä itse laadittujen tositteiden ja kirjausten tosittaminen.

Tilinpäättäjä-tapahtumasta monipuolisesti tukea tilinpäätöksen laatijalle

Ohjelmassa on myös paljon muita hyödyllisiä aiheita tilinpäätöksen laatijan tueksi mm.:

• Edellisen tilikauden virheiden korjaaminen ja vertailutiedot & tilinpäätöksen jaksotukset
• Sumupoistot ja poistoerot
• Osakeyhtiön rahoituslaskelman laatiminen ja erityiskysymyksiä
• Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet & liikearvo
• Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt/sitoumukset

Tervetuloa uusimpaan Tilinpäättäjä-tapahtumaan!

Lue myös blogikirjoitus: Kun lähipiiri säätää, tilintarkastuksessa on edessä vauhtia ja vaarallisia tilanteita

KHT Paula Roima
Director, PwC omistajayrittäjäpalvelut

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top