Uusien IFRS-standardien käyttöönotto – joko maali häämöttää?

IFRS-normistossa ovat viime vuosina puhaltaneet muutosten tuulet, kun kolme merkittävää säännöstön osa-aluetta on uudistettu. Uusien

Margit Tuomala, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

IFRS-normistossa ovat viime vuosina puhaltaneet muutosten tuulet, kun kolme merkittävää säännöstön osa-aluetta on uudistettu. Vuoden 2018 tilinpäätökset ovat parhaillaan työn alla, ja niissä tullaan näkemään ensimmäisen kerran kokonaisvaikutus kahdesta uudesta standardista eli IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista sekä IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Jatkoa seuraa vuonna 2019, kun uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset-standardi tulee voimaan.

Hallittu vauhdinjako vai repäisy kalkkiviivoilla?

Uusien standardien käyttöönottoprojektit ovat edenneet raportoijilla eri tavoin. Osa on valmistellut standardien käyttöönottoa jo vuosia, kun taas osalle selvitystyö on jäänyt syystä tai toisesta aivan kalkkiviivoille. Varsinkin IFRS 15 -standardin osalta käyttöönotossa tunnistetut määrälliset vaikutukset on usein todettu vähäisiksi tai niitä ei ole löydetty lainkaan. Riskinä voi olla, että käyttöönottoprojektin jälkeen jatketaan kuten ennenkin, ja esimerkiksi uusien liiketoimintamallien käyttöönotossa ei riittävästi tarkastella uusia vaatimuksia. Voidaan myös kysyä, ehdittiinkö käyttöönottoprojekteissa käydä riittävästi läpi prosesseja ja kontrolleja uuden standardin näkökulmasta.

IFRS-asiantuntijan näkökulmasta uusien standardien käyttöönotto on usean vuoden harjoitus. Uusia tulkintakysymyksiä nousee jatkuvasti esiin, eikä kaikkiin ole helppo löytää suoraviivaista vastausta. Tämä koskee sekä IFRS 15- että IFRS 16- standardeja. Vaikka uusien standardien peruslogiikka on selkeä, sopimusten ja käytäntöjen yksityiskohdista rakentuvan kokonaisuuden analysointi ei aina olekaan niin helppoa. IFRS-tulkinnoissa lopputulemat eivät välttämättä vastaa paikallisia kirjanpidon ajatusmalleja. Yksi esimerkki tällaisesta on meillä usein ajattelua ohjaava meno tulon kohdalle -teoria. Se ei kuitenkaan ole IFRS:n keskeinen periaate, vaan IFRS-standardeissa määritetyt tarkemmat kirjausperiaatteet voivat toisinaan johtaa erilaiseen lopputulemaan kuin perinteisesti on totuttu ajattelemaan.

Kertaharjoituksesta pysyväksi työtavaksi

Uusien standardien käyttöönottoprojektien laajuus ja työläys on voinut yllättää monet. Standardien käyttöönotto ei saisi jäädä kertaharjoitukseksi, vaan esimerkiksi IFRS 15:n osalta kaikki uudet myyntisopimusmallit tai muutokset asiakassopimuksissa pitäisi analysoida ja dokumentoida jatkossakin. Lähivuosina ei onneksi ole odotettavissa muita näin isoja muutoksia IFRS-raportointiin, joten nyt voidaan keskittyä osaamisen syventämiseen ja tilinpäätöksen esittämistapojen kehittämiseen

Koulutusta IFRS-standardeista:

IFRS-standardit – Johdanto
IFRS-standardit – Jatko
IFRS-standardit – Johdanto ja Jatko | 3 pv paketti

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top