IFRS-standardit 2019 ilmestynyt suomeksi – tänäkin vuonna runsaasti muutoksia edellisvuoteen verrattuna

Hanna Tähtivaara: Voimassa oleviin IFRS-standardeihin on tänäkin vuonna tullut useita lisäyksiä ja muutoksia. Kokonaiskäsityksen kaikista

Hanna Tähtivaara, käännösasiantuntija, ST-Akatemia Oy | Suomen Tilintarkastajat ry

Voimassa oleviin IFRS-standardeihin on tänäkin vuonna tullut useita lisäyksiä ja muutoksia. Kokonaiskäsityksen kaikista muutoksista saa parhaiten perehtymällä ajantasaiseen IFRS-standardit 2019 -teokseen.

Uusi standardi IFRS 16 Vuokrasopimukset ja siitä aiheutuvat seurannaismuutokset

Uutta vuokrasopimusstandardia IFRS 16 on ryhdyttävä soveltamaan viimeistään vuonna 2019, ja sen käyttöönottoon valmistautuminen on ollut monissa yrityksissä useita vuosia kestänyt projekti. Uuden standardin myötä monista vuokrasopimuksista kirjataan taseen vastaaviin käyttöoikeusomaisuuserä ja taseen vastattaviin vuokrasopimusvelka. Vaikutuksia on myös tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan samoin kuin moniin tunnuslukuihin.

Mutta olettehan huomanneet, että IFRS 16:n seurauksena tulee voimaan myös muutoksia lukuisiin muihin standardeihin?

IFRS 16 aiheuttaa seurannaismuutoksia kaikkiaan 25 eri standardiin tai tulkintaan. Osa muutoksista on toki luonteeltaan teknisiä – kuten standardiviittausten korvaamista uusilla – mutta monet vaikuttavat myös vaatimuksiin.  Merkittävimmin muuttuu sijoituskiinteistöjä koskeva IAS 40, joka on runsaiden muutosten seurauksena kirjoitettu kokonaan uudelleen. Sijoituskiinteistön määritelmä on laajennettu kattamaan myös kiinteistöt, jotka ovat vuokralle ottajan käyttöoikeusomaisuuseriä.  Muutoksia on tullut myös mm. IFRS-standardien käyttöönottoa ohjeistavaan standardiin IFRS 1, aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ja aineettomia hyödykkeitä koskeviin standardeihin IAS 16 ja IAS 38 sekä myyntituottoja koskevaan standardiin IFRS 15.  Vanha vuokrasopimusstandardi IAS 17 ja siihen liittyvät tulkinnat IFRIC 4, SIC-15 ja SIC-27 ovat kumoutuneet.

Muut muutokset

Vuonna 2019 tulee edellä mainittujen lisäksi voimaan erillisinä projekteina toteutettuja muutoksia kolmeen eri standardiin. Muutokset koskevat osakkuus- ja yhteisyritysosuuksia, eläke-etuusjärjestelyjen muutoksia ja tietynlaisia etukäteismaksuja.  Voimaan tulevat myös Vuosittaiset parannukset 2015-2017, jotka vaikuttavat viiteen eri standardiin, sekä yksi uusi tulkinta IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus.

Suomenkielinen konsolidoitu IFRS-standardit 2019 ilmestynyt

ST-Akatemia on julkaissut ajantasaisen IFRS-standardit 2019 -teoksen, joka vastaa englanninkielisen ”Blue Book” -julkaisun osaa A (vaatimukset).  Teos sisältää IFRS-standardit, joita on sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Se ei sisällä myöhemmin voimaan tulevia uusia standardeja ja muutoksia. Julkaisuun sisältyvät suomenkieliset tekstit ovat omassa organisaatiossamme käännettyjä ja Suomen Tilintarkastajat ry:n alaisena toimivan laajapohjaisen asiantuntijaryhmän tarkastamia. Myös EU:ssa sovellettaviksi hyväksytyt IFRS-standardit perustuvat samoihin, Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntijaryhmän tarkastamiin käännöksiin.

Lue myös “Kuukauden kasvo: Hanna Tähtivaara”

Kuukauden kasvo -blogissa esittäytyy käännösasiantuntijamme Hanna Tähtivaara. Hanna on kääntänyt mm. tuoreen IFRS-standardit 2019 -julkaisun.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top