Vinkkejä osakeyhtiön tilinpäättäjälle

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan päivityksestä vastaava KHT Katja Leppälahti antaa omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta vinkkejä

 Katja Leppälahti, KHT, Deloitte Oy 

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan päivityksestä vastaava KHT Katja Leppälahti antaa omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta vinkkejä vuoden 2017 tilinpäätösten laatijoille.

Perehdy jo ennakolta tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin

Yhtenä haasteena tilinpäättäjän kannalta näen lainsäädännössä ja muissa ohjeistuksissa tapahtuneiden muutosten seuraamisen ja ajan tasalla pysymisen. Tilinpäätöksen laadintaan kannattaakin valmistautua perehtymällä tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneisiin muutoksiin jo ennakolta. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjan lisäksi esimerkiksi vastikään päivitetty Rahoituslaskelma-kirja sekä parhaillaan päivityksessä oleva Kirjanpitolaki – normeista käytäntöön -kirja tukevat tilinpäättäjää muutosten huomioimisessa.

Toisena haasteena näkisin tilinpäätösten laadinnassa käytettävät aiempien tilikausien (vanhentuneet) pohjat. On nimittäin todennäköisesti helpompaa hyödyntää edellisen tilikauden tilinpäätöksen laadinnassa käytettyä pohjaa kuin hankkia uusi mallipohja ja syöttää siihen tarvittavat tiedot vertailutietoineen. Tällöin on kuitenkin muistettava ottaa huomioon myös mahdolliset yhtiötä koskettavat tilinpäätösvaatimuksissa tapahtuneet muutokset. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli on ilmestynyt vuosittain ST-Akatemian julkaisemana jo vuosikymmeniä. Julkaisulla on keskeinen merkitys hyvän tilinpäätöstavan edistämisessä ja säännösten mukaisten tilinpäätösten laadinnassa. Julkaisun sisällöstä vastaa vuosittaisen päivittäjän ohella Suomen Tilintarkastajat ry:n kirjanpitotoimikunta.

Lisäksi tilinpäätöksen laatija voi päivittää tietojaan ajankohtaisiin koulutuksiin osallistumalla. Esimerkiksi rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyyn liittyvä koulutus voi olla hyödyllinen. Varsinaisen koulutussisällön lisäksi keskustelut muiden osallistujien kanssa voivat osoittautua antoisiksi ja tuoda uusia näkökulmia.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top