Yritysten välisen tavarakaupan pelisäännöt EU:ssa muuttuvat 2022 – missä mennään?

Piia Ahonen: Uudistus liittyy komission huhtikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan, Action Plan on VAT. Komissio on
20190819 HELSINKI Hannes & Snellman henkilöstökuvaus KUVA ©Riitta Supperi

 

Piia Ahonen, Senior Tax Manager, Ernst & Young Oy

Tiedätkö, mitä tarkoittaa ”luotettavaksi tunnustettu verovelvollinen” EU-tavarakaupassa?

Kyse on uudesta käsitteestä arvonlisäverotuksessa. Luotettavan ostajan status -termi liittyy yritysten välisiin, muuttuviin EU-tavarakaupan ALV-pelisääntöihin. Ns. luotettavan ostajan status otettaneen käyttöön jo vuoden 2019 alusta, josta lähtien statuksen avulla voidaan pienentää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisvelvoitteita EU:n alueella ja selkeyttää ketjukauppatilanteita. Suurin merkitys statuksella on kuitenkin, kun uudet EU-tavarakaupan säännöt tulevat voimaan, todennäköisesti vuonna 2022. Uusien sääntöjen mukaan statuksen omaava ostaja raportoi käännetyn veron tavaraostoistaan toisesta EU-maasta. Yhteisömyynti ja -hankinta termeinä katoavat. Oletko varautunut siihen, että yrityksellänne on valmiudet hakea verohallinnolta luotettavan ostajan statusta?

Yritysten välisen tavarakaupan pelisäännöt EU:ssa muuttuvat 2022

Uudistus liittyy komission huhtikuussa 2016 julkaisemaan toimintasuunnitelmaan, Action Plan on VAT. Komissio on edennyt suunnitelmissaan ja julkaissut 4.10.2017 direktiiviehdotuksen uusista pelisäännöistä. Komission ehdotus on, että tavaratoimitukset EU:ssa verotettaisiin kuten maiden sisäiset toimitukset. Tällöin pääperiaatteen mukaan myyjä laskuttaisi myynnin määränpäämaan verokannalla ja lisäksi raportoisi ulkomaan veron EU:n laajuisessa yhteisessä raportointijärjestelmässä. Soveltamisalaan kuuluvat verovelvolliset voivat siten rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon sekä ilmoittaa ja maksaa verot määränpäävaltioihin tunnistamisjäsenvaltionsa kautta – lähtökohtaisesti suomalaiset yritykset raportoisivat Suomen kautta.

Käännetty verovelvollisuus tavarakauppaan

Uudistukseen sisältyvät säännöt käännetyn verovelvollisuuden noudattamisesta. Ehdotuksen mukaan myös ostaja voi suorittaa ja raportoida muista EU-maista hankkimistaan tavaroista myynnin veron. Tämä olisi mahdollista vain, jos ostajalle on myönnetty ns. luotettavaksi tunnistetun verovelvollisen status.

Se, mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota ovat vaatimukset statuksen saamiseksi. Direktiiviehdotuksessa on lueteltu yleiset kriteerit, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat vahvistaa verovelvolliset luotettaviksi. Näihin kuuluu mm. se, että hakijan tulee olla sijoittautunut EU:hun ja hakijalla ei saa olla muun muassa vakavia tai toistuvia verotussääntöjen tai tullilainsäädännön rikkomisia. Hakijalta vaaditaan myös sitä, että hakija osoittaa toimintansa ja tavaravirtojen valvonnan korkeasta tasosta kaupallisten ja tarvittaessa kuljetustietojen hallintajärjestelmän tai osoittaa asian luotettavan tai sertifioidun sisäisen tarkastusketjun avulla. Myös todiste hakijan vakavaraisuudesta vaaditaan.

Yritykset, joille on myönnetty valtuutetun taloudellisen toimijan asema (AEO) tulliverotuksessa, katsottaisiin uudistuksessa täyttävän nämä vaatimukset automaattisesti. Tunnetusti AEO:n hakumenettely ei ole yrityksille kevyt, joten nähtäväksi jää, minkälainen tulee olemaan hakuprosessi luotettavaksi tunnustetun verovelvollisen statuksen hakemiseksi. Komissio tosin lupaa, että myöhemmin annettavassa neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetaan käytännön järjestelyt ja varmistetaan siten, että menettely, jolla status myönnetään tai perutaan, on ainakin riittävän yhdenmukainen kaikkialla EU:ssa.

Myös palvelukauppaa käyvät joutuvat ottamaan uudistuksen huomioon!

Uudistukseen sisältyy optio siitä, että vuonna 2022 voimaan tulevat säännöt otetaan käyttöön myös B to B -palvelukaupassa. Periaatteessa muutos ei ole iso, koska  jo nyt monien palveluiden osalta noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Muutos voi tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös EU-palveluiden ostajat joutuvat hakemaan ostajan statuksia verohallinnolta. Ja tämä olisi merkittävä muutos nykyiseen. Palvelukauppaa käyvät voivat vielä huokaista. Komission ehdotuksen mukaan uudet säännöt palvelukauppaan säädettäneen viiden vuoden kuluttua tavarakaupan uusien sääntöjen täytäntöönpanosta.

Näistä ja muista kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan ALV-uudistuksista on saatavilla lisää ajankohtaista tietoa Yritysverotus -videokoulutuspalvelussa tai Kansainvälinen verotus -videopalvelussa! Piia Ahonen luennoi videopakettien osuuden “Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus”.

Tietoa kirjoittajasta

Senior Tax Manager Piia Ahonen on toiminut viimeiset 11 vuotta EY:n arvonlisäveroasiantuntijana. Piialla on laaja kokemus sekä kotimaisista että kansanvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksistä. Hän on avustanut sekä kotimaisia että ulkomaalaisia asiakkaita erilaisissa arvonlisäveroprosesseissa. Piia luennoi jatkuvasti muun muassa kansainvälisen kaupan arvonlisäveroteemoista. Piia on Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää
Blogit

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia […]
Lue lisää
Blogit

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top