IFRS-standardeista tulossa tarkistetut ja yhdenmukaistetut käännökset

Euroopan komission käynnistämän projektin tuloksena kaikki EU:n viralliseen lehteen sisältyvät IFRS-standardit julkaistaan uutena konsolidoituna versiona.

Kirjoittaja: Hanna Tähtivaara, Suomen Tilintarkastajat ry | Kuva: Terhi Mattila

Euroopan komission käynnistämän projektin tuloksena kaikki EU:n viralliseen lehteen sisältyvät IFRS-standardit julkaistaan uutena konsolidoituna versiona. Se tarkoittaa, että voimassa olevien standardien käännökset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan. Samalla kumotaan kaikki asetukset, joilla standardeja ja niiden muutoksia on aiemmin hyväksytty. Työ tehdään kaikilla EU-kielillä. Keskeisenä tavoitteena on eri kieliversioihin vuosien aikana kertyneiden virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien korjaaminen.   

Suomen Tilintarkastajat ry uuden käännöksen kansallisena asiantuntijana   

Suomen Tilintarkastajat (ST) ja erityisesti sen käännösasiantuntijat on nimetty kansalliseksi asiantuntijaksi projektia varten.  Yhdistyksen jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvalla IFRS-käännöstyöryhmällä on projektissa keskeinen rooli. 

Uudessa suomenkielisessä käännöksessä on korjattu vuosien varrella ilmenneitä joitakin epätarkkuuksia ja vaihdettu muutaman termin suomenkielinen vastine: esimerkiksi ”etuuspohjaisen järjestelyn” sijaan tulee alalla yleisemmin käytetty ”etuusperusteinen järjestely”, ”vaihtelualueen” sijaan puhutaan ”vaihteluvälistä” ja ”ulkomaan rahan” tilalla käytetään termiä ”ulkomaan valuutta”. 

Tilinpäätökseen sisältyvät suorat lainaukset standardeista kannattaa tarkistaa jo nyt   

Monien yritysten IFRS-tilinpäätöksissä on suoria tai lähes suoria lainauksia standardeista, erityisesti laatimisperiaatteiden kuvauksissa ja liitetiedoissa. Tällaiset kohdat kannattaisi tarkistaa ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen laatimista ja tarvittaessa muuttaa vastaamaan uudistettua käännöstä.   

ST-Akatemian suomenkielinen IFRS-standardit -kooste ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa. Tutustu ja tilaa ennakkoon! 

Lue lisää käännösasiantuntija Hanna Tähtivaaran blogikirjoituksesta (4.4.2022) 

Lisää samasta aiheesta

Asiakaskokemukset

ST-Online – asiakkaamme kiittävät

Parasta palvelussa on sen käytettävyys missä ja milloin vain, tuoreen tiedon automaattinen päivittyminen ja kohtuullinen …

Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.

Lue lisää
Blogit

Miksi tilintarkastuksen kestoa on vaikea arvioida etukäteen?

Riitta Laine: Miksi tilintarkastukseen menevää aikaa on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta ennustaa? Jokainen tilintarkastus on erilainen, mutta tilintarkastuksen kestoa voi arvioida jossain määrin etukäteen.

Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Vieritä ylös