Liiketoimintojen hankinnat IFRS-raportoinnissa

Kirjoittaja: Mari Suomela, KHT, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Liiketoimintojen hankintoja koskevat kirjaamis- ja arvostamisperiaatteet ovat yksi IFRS-raportoinnin osa-alueista, joka poikkeaa merkittävästi vastaavista kotimaisista säännöksistä.

IFRS-säännösten asianmukainen soveltaminen on tärkeää, koska liiketoimintahankintojen kirjanpidollisella käsittelyllä ja liiketoimintojen myöhemmällä yhdistelyllä konsernitilinpäätökseen on yleensä merkittävä vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan ja tuloksen muodostumiseen. Lisäksi raportointikaudella tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisistä tulee esittää laajasti liitetietoja jo kyseisen kauden osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Myös esittämisvaatimukset on hyvä tuntea jo liiketoimintahankintaa suunniteltaessa, jotta varmistetaan liitetietojen laadintaa varten tarvittavan tiedon oikea-aikainen saatavuus.

Viime vuoden alussa voimaan tulleilla liiketoimintahankintoja koskevilla sääntömuutoksilla voi olla vaikutuksia hankintojen käsittelyyn. Lisäksi suunnitteilla on muutoksia, jotka toteutuessaan muuttaisivat sekä kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita että esittämisvaatimuksia.

Tule kuulemaan aiheesta lisää IFRS-standardit – Jatko -koulutukseen 16.-17.3.2021.