Liiketoimintojen hankinnat IFRS-raportoinnissa

Kirjoittaja: Mari Suomela, KHT, IFRS-asiantuntija, KPMG Oy Ab

Liiketoimintojen hankintoja koskevat kirjaamis- ja arvostamisperiaatteet ovat yksi IFRS-raportoinnin osa-alueista, joka poikkeaa merkittävästi vastaavista kotimaisista säännöksistä.

IFRS-säännösten asianmukainen soveltaminen on tärkeää, koska liiketoimintahankintojen kirjanpidollisella käsittelyllä ja liiketoimintojen myöhemmällä yhdistelyllä konsernitilinpäätökseen on yleensä merkittävä vaikutus yhtiön taloudelliseen asemaan ja tuloksen muodostumiseen. Lisäksi raportointikaudella tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisistä tulee esittää laajasti liitetietoja jo kyseisen kauden osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

Myös esittämisvaatimukset on hyvä tuntea jo liiketoimintahankintaa suunniteltaessa, jotta varmistetaan liitetietojen laadintaa varten tarvittavan tiedon oikea-aikainen saatavuus.

Viime vuoden alussa voimaan tulleilla liiketoimintahankintoja koskevilla sääntömuutoksilla voi olla vaikutuksia hankintojen käsittelyyn. Lisäksi suunnitteilla on muutoksia, jotka toteutuessaan muuttaisivat sekä kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita että esittämisvaatimuksia.

Tule kuulemaan aiheesta lisää IFRS-standardit – Jatko -koulutukseen 16.-17.3.2021.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top