Blogit

Blogit

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – vastauksia tilinpäättäjän haasteisiin ja varautumista uudistuvaan kirjanpitolakiin

Jukka Torkkeli: Apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan mieleen tilinpäätösnormistojen vaatimukset ja siten tehostavat tilinpäätösurakkaa. Tilinpäätösmalleja hyödyntäessä tilinpäättäjän […]
Lue lisää
Blogit

Liiketoimien tunnistaminen siirtohinnoittelussa – enemmän kysymyksiä kuin vastauksia

VT Merja Raunio: OECD julkaisi 5. päivänä lokakuuta yli 1600-sivuisen BEPS-pakettinsa. Suurimmat välittömästi voimaan tulleet muutokset ovat siirtohinnoittelussa. OECD:n uudistetun siirtohinnoitteluohjeistuksen mukaan todellisten liiketoimien tunnistaminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpitolain muutos: työryhmämietinnöstä hallituksen esitykseksi

Jarkko Raitio: Kirjanpitolain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 89/2015) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakihankkeessa on pääosin kyse tilinpäätösdirektiivin implementoimisesta Suomen lainsäädäntöön.
Lue lisää
Blogit

Tilinpäätöksen tyypilliset haasteet – valokeilassa KHT Minna Riihimäki

Minna Riihimäki: Kuten nykyisin niin monessa muussakin asiassa, myös tilinpäätöksen osalta suurin haaste on sekä ajan että resurssien rajallisuus. Ajan rajallisuus tulee esiin siinä, että […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpitolaki 2016 – analysoi ja dokumentoi muutokset hyvissä ajoin

KHT Miika Karkulahti: Hallituksen esitys kirjanpitolain uudistuksesta on annettu lokakuussa 2015. Kokonaisuudistuksen kohteena ollut ja osittain merkittäviäkin uudistuksia kokenut kirjanpitolaki tuo mukanaan rakenteellisten uudistusten lisäksi […]
Lue lisää
Blogit

Laadukas taloudellinen raportointi – sydämen asia

Sanna Alakare: Taloudelliselle informaatiolle on aina vain enemmän kysyntää. Tietoa yritysten taloudellisesta tilanteesta kaipaavat yhä useammat tahot ja yhä nopeammin. Lisäksi tiedon on oltava aiempaa […]
Lue lisää
Blogit

Myös pienempi organisaatio on otollinen kohde tietoturvaloukkaukselle

Tietoturva-asiantuntija Mikko Toivonen: Tietoverkkorikollisuus ja kyberuhat koskettavat tänä päivänä kaikkia eikä valitettavasti kukaan meistä voi enää tuudittautua ajatukseen, ettei voisi joutua hyökkäyksen kohteeksi.
Lue lisää
Blogit

Muutoksessa: Sosiaalinen aikakausi ja uudenlainen palveluasenne

Meillä eletään muutosten syksyä. Olemme avanneet uudet verkkosivut, haastaneet itsemme somen ja videoiden maailmaan sekä ponnistaneet digikehityksessä ison askeleen uudella online-palvelullamme. Lisäksi käynnissä on meidän […]
Lue lisää
Blogit

IFRS-raportoinnin nykytila ja tulevat haasteet – valokeilassa IFRS-asiantuntija Margit Tuomala

Margit Tuomala: Miten IFRS-raportointi on kehittynyt Suomessa ja minkälaisia haasteita IFRS-raportoijilla on? Yleisesti ottaen IFRS-raportoinnin taso Suomessa on noussut, koska listayhtiöt ovat raportoineet IFRS:n mukaan […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksessa pysyvää on muutos

Markku Järvenoja: Verosyksy on alkanut. Jälleen on se ajankohta, jolloin verolainsäädännön muutoksista on kerrottu ja hallituksen esityksiä odotellaan kiihkeästi.
Lue lisää
Blogit

Yritysjohdon rooli yritysjärjestelyissä – millaisia asioita on syytä pohtia?

Jaakko Luumi ja Kai Soini: Mielikuvat yritysjärjestelyistä liittyvät yleisimmin yritysten tai liiketoimintojen ostamiseen ja myymiseen. Yrityskauppojen lisäksi suuri osa yritysjärjestelyistä keskittyy nykyisen yrityskokonaisuuden muuntamiseen liiketoiminnan […]
Lue lisää
Blogit

Kansainvälinen verotus on suurten muutosten edessä

KTM Eric Sandelin: Suuret budjettivajeet ja verokilpailu pakottavat valtioita tehostamaan verojen keruuta samalla kun kansalaisjärjestöt suuntaavat julkista huomiota suuryritysten verosuunnitteluun.
Lue lisää
Scroll to Top